Feest in bibliotheek Zuid – weg van de stad!

Zelfgemaakte 3D-steden, creatieve leefstraten en een geïmproviseerd toneelspektakel maakten de spetterende slotdag uit van de Jeugdboekenweek op zaterdag 19 maart. Met een kleine fotoreportage nemen we je even mee naar een aantal activiteiten.

GENTSE LEEFSTRATEN IN PREMIERE

Hoe ziet jouw ideale straat eruit? Een leuke bende nam vorige zomer de camera in eigen handen en maakte een kortfilm over hun Gentse Leefstraten. De film is gemaakt door kinderen van verschillende leeftijden. Zij waren alvast heel tevreden over het resultaat.

IMG_0610
Alle kinderen mogen een doosje zelfgemaakte popcorn nemen om tijdens de film op te eten. (Foto: Heleen Claeys)
IMG_0607
(Foto: Heleen Claeys)
IMG_0626
Iedereen popcorn? Dan kan de film beginnen! (Foto: Heleen Claeys)

Virtuele wandeling

In de Achilles Musschezaal genoten kinderen van een 3D-workshop. Met het tekenprogramma SketchUP  konden ze stoelen, auto’s en zelfs gebouwen ontwerpen. “Het is helemaal niet moeilijk”, verklaart Mario Matthys, projectcoördinator Gent in 3D. “De jongste in het klasje was negen jaar. Bovendien is er geen zware pc nodig om het programma te installeren.”

2
Met een blik vol bewondering maakten de kinderen hun eigen huis. (Foto: Celine Camu)

“We willen burgers aanzetten om te tekenen. Hun creaties kunnen ze doorsturen en worden gebruikt in een 3D-programma, waarin je een virtuele wandeling kunt maken. Dit programma zorgt voor interactie tussen burger, bestuur en ontwerpers”, zegt Mario Matthys. Het zijn als het ware de moderne maquettes om projecten voor te stellen.

DSC_0024
(Foto: Celine Camu)

Het 3D-programma stond naast de workshop uitgestald. Met een eenvoudige Playstationconsole konden de bezoekers een virtuele wandeling maken door de stad Gent. John Vermaut, 3D-medewerker van Gent in 3D geeft een woordje uitleg: “Dit programma is een visualisatiesoftware van 3D Studio Max en is gemaakt op basis van foto’s en video’s. Er zitten ook een aantal animaties in verwerkt zoals de weersomstandigheden en varende bootjes. Doordat de bezoeker omringd wordt door drie schermen, lijkt het of we echt in de stad wandelen.”

Stad van de toekomst

Op de jeugdafdeling van de bibliotheek konden kinderen hun eigen stad bouwen. Met kleurrijke legoblokjes, papier en stiften maakten ze er een mooi kunstwerk van.

4
(Foto: Celine Camu)
6 (1)
(Foto: Celine Camu)

Tafeltoneel

13
(Foto: Celine Camu)
IMG_0638
(Foto: Heleen Claeys)

Onder leiding van juf Leentje Van Caneghem hebben een aantal kinderen van de Gentse basisschool Het Prisma een toneelstuk in elkaar gestoken. Uit improvisatie is een grappig stuk ontstaan waarbij zowel het decor, de tekst en de achtergrondgeluiden een creatie van de leerlingen zijn. De tafel speelde in het decor een belangrijke rol en werd in verschillende posities geplaatst om telkens een andere scène uit te beelden. Verschillende verhalen en personages kwamen aan bod, van een uitbundige superman tot een verlegen kat, alles kon.

9
Geconcentreerde blikken vol sterallures (Foto: Celine Camu)
IMG_0640
Op het einde van de voorstelling zien we alleen maar blije gezichtjes (Foto: Heleen Claeys)

Verslag door Celine Camu en Heleen Claeys (studenten Journalistiek Artevelde Hogeschool)

Feest in bibliotheek Zuid – weg van de stad!

Patricia Carson overleden

carsonZoals u misschien in de pers vernomen heeft, is vorige week Patricia Carson overleden. Zij werd geboren in Groot-Brittannië in 1929 en vestigde zich na haar huwelijk met rechtshistoricus en hoogleraar middeleeuwse geschiedenis Raoul van Caenegem in Gent. Zij studeerde geschiedenis in Londen. Bij ons is zij bekend van een aantal werken over Vlaanderen en Gent. The fair face of Flanders verscheen oorspronkelijk in 1969. Het boek verscheen ook in het Nederlands als Het fraaie gelaat van Vlaanderen en werd verschillende keren geactualiseerd en opnieuw uitgegeven (laatste editie 2001) omdat het een succesvol boek was. In onze Gent-collectie kunt u ook haar werk over Jacob van Artevelde en Gent: een stad van alle tijden (een historische wandelgids) terugvinden. De volledige boekenlijst uit onze collectie vindt u hier.

Kristine De Messemaeker, collectie Gent 3de verdieping

Patricia Carson overleden

100 jaar geleden, 12 oktober 1914, de Duitsers bezetten Gent: 3 getuigenissen

WOI Gent stadhuisOp 4 augustus 1914 vielen Duitse troepen België binnen en begon de gewelddadige opmars richting Frankrijk. Toen het Duitse leger Gent naderde, kon burgemeester Emile Braun onderhandelen om de stad niet te beschieten. Maar op 12 oktober trokken Duitse soldaten de stad toch binnen. Van drie Gentenaars kennen we het ooggetuigeverslag van die bijzondere dag.

Jozef De Graeve (Gent, 11.07.1891 – Gent, 08.08.1934) was toen journalist bij het Zondagsblad (letterkundig bijblad van Vooruit). De hel en hoe ze op aarde kwam : dagboek eener menigte (1919) is zijn levendige beschrijving van de oorlogservaringen van de Gentse arbeiders, meer bepaald in de Brugse Poort. Over dat ene moment schrijft hij: ‘Beneden, onder ons, aan de ingangspoort van de courantdrukkerij, was er eene herrie. Plots vloog, achter ons, de deur der redactiezaal open en een man stoof binnen: De Duitschers zijn daar!… Ze zijn op ’t stadhuis! Riep hij als verwilderd.’

De Gentse advocaat, journalist en liberale politicus Marc Baertsoen (Gent, 17.07.1860 – Gent, 19.02.1934) geeft in zijn oorlogsdagboek Notes d’un gantois sur la guerre de 1914-1918 (1929) een gedetailleerd verslag over de oorlogsontwikkelingen aan het Belgische front en over het dagelijks leven in Gent. Op die maandag noteert hij: ‘A 9 h 1/2, je me rends à l’hôtel de ville, et j’y arrive au moment précis où s’y arrêtent une dizaine d’Allemands, cavaliers et cyclistes, dont deux sous-officiers, lesquels descendent de cheval et montent les degrés de l’édifice communal… Profonde impression: la foule énorme qui se presse au marché au Beurre regarde avec stupeur, mais reste calme.’

De schrijfster Virginie Loveling (Nevele, 17.05.1836 – Gent, 01.12.1923) was 78 jaar toen de Duitsers Gent binnenvielen. Haar Oorlogsdagboeken 1914-1918 berichten nauwgezet het grote en kleine nieuws over het leven in en rond de stad. Over 12 oktober bericht zij: ‘De Duitschers zijn in de stad. De troepen trekken in dichte paradegelederen voorbij het Stadhuis op in de richting der Brugsche poort. De volkshoopen op de gaanpaden zien sprakeloos toe… Kanonnen en grof geschut sluiten den optocht. De getalsterkte wordt op twintig duizend man geschat. Allen zijn in de kleur van gedroogde grijze aarde gekleed.’

Op straten en pleinen wordt door de opperbevelhebber von Beseler, generaal van de infanterie, de volgende officiële bekendmaking in drie talen (D/N/F) aangeplakt: ‘Inwoners van Gent! Duitsche troepen treden heden in Uwe stad binnen. Aan geen enkel van uwe medeburgers zal kwaad gedaan en uwe goederen zullen geëerbiedigd worden, indien gij u onthoudt van alle vijandelijkheid….Indien nu of in toekomende in uwe stad duitsche troepen aangegrepen worden, wordt de bezetting er uit getrokken en de stad zal zonder genade in brand geschoten worden. Ik waarschuw u!’
Tot 13/11/2014 kan u de originele tekstaffiches nog bekijken in de Zwarte Doos.

Meer info over WOI op de Bib-in-Touch op de 3de verdieping van de hoofdbibliotheek aan de Zuid en meer boeken over Gent in WOI.

Afdeling Non-fiction

100 jaar geleden, 12 oktober 1914, de Duitsers bezetten Gent: 3 getuigenissen

GELEZEN: Het verfraaide decor van het Gravensteen van Guido Everaert

gravensteen‘De stad Gent bezit honderden, ja duizenden huizen, die, ten kleinen koste hersteld, veel zouden bijdragen tot de verfraaiing onzer straten en de vreemdelingen meer en meer naar hier zouden lokken.’ Het Volksbelang, 26 september 1896.
Gent staat bekend als een mooie historische stad. In de aanloop naar de Wereldtentoonstelling van 1913 werd het beeld van de stad grondig gewijzigd. Rond het Gravensteen en in de zichtlijnen naar het kasteel werden tal van huizen gerestaureerd. Sommige ingrepen waren verregaand en zouden vandaag niet meer op die manier uitgevoerd worden. Maar het resultaat beviel de inwoners en is nu door iedereen aanvaard. Over de restauraties schreef Guido Everaert van de Dienst Monumentenzorg en Architectuur een boeiend en rijk geïllustreerd boek. De stad sloot een overeenkomst met verschillende eigenaars van huizen: tegen betaling van een jaarlijkse cijns werden de gevels gerestaureerd en ook het onderhoud werd voor eeuwig door de Stad betaald. Deze zogenaamde ‘conventiegevels’ worden tot in de details besproken. Het gaat hier over gebouwen op het Sint-Veerleplein, de Burgstraat en de Geldmunt maar ook verder weg zoals de Korenlei en de Kraanlei. Een wandeling door de Kuip van Gent is na lezing van dit boek niet meer als daarvoor. Heeft u bv. al ooit opgemerkt dat sommige afvoerbuizen voor regenwater een zinken vergaarbak met een spuwer in de vorm van een leeuwenkop hebben? Als u de auteur aan het woord wil horen over zijn publicatie kunt u op 22 juli zijn lezing bijwonen in Hotel d’Hane Steenhuyse (reserveren via Gentinfo). U kunt het boek kopen in de Stadswinkel (29 euro) maar u kunt het natuurlijk ook bij ons ontlenen.

Kristine De Messemaeker, collectie Gent, 3de verdieping Bib Zuid

GELEZEN: Het verfraaide decor van het Gravensteen van Guido Everaert

E-boeken: Lezen in het gezelschap van Gentse schrijvers

e-boekengentseauteursHet huidige aanbod e-boeken van Gentse schrijvers in het e-boekenproject van de bibliotheek is heel divers.
Naast spannende e-boeken voor op de trein, van Bavo Dhooge, Jef Geeraerts, Marthe Maeren of Tille Vincent, kan je je ook verdiepen in historische romans van Kathleen Vereecken en van het duo Van Beirs-Van Rijckeghem. Of de zwarte humor van Patrick De Witte en Koenraad Goudeseune even verteerbaar is, ontdek je zelf terwijl je wacht op bus of tram. Wie voor onderweg een literair zwaargewicht wil inladen, kan terecht bij Erwin Mortier, Marc Reugebrink en Christophe Vekeman. En ‘Het verdriet van België’ van Hugo Claus weegt en leest nu zoveel lichter! De wetenschappelijk gerichte lezer vertoeft in het uitverkoren gezelschap van Vlerick Business School-professor Marc Buelens, jongerenpsychotherapeute Lut Celie, journalist-historicus Marc Reynebeau, Cyriel Buysse-biograaf Joris Van Parys, media en ethiek-professor Dirk Verhofstadt  en Europa-politicoloog Hendrik Vos. Letterlijk zwaarwichtig zijn e-boeken nooit en tussendoor kan je altijd een dood moment overbruggen met de lichtvoetigheid van cabaretschrijver Jo Van Damme, dichter Sylvie Marie of illustrator Randall Casaer.

Maak je e-boekenaccount nu aan en leen je keuze direct via Pinterest!

E-boeken: Lezen in het gezelschap van Gentse schrijvers

De beul van Gent

prosper_ClaeysIn 1669 werd Jan Franck aangeworven als beul in Gent. Hij zou deze functie uitoefenen tot 1716. Hij had veel ervaring : ‘van joncx af hebbende gedaen vele executien soo metten sweerde, koorde of andersints’. Hij werd al snel erkend als een bekwaam vakman. Soms deden ook andere steden een beroep op hem. De schepenen in Gent kozen meestal voor de doodstraf of verbanning. Boetes of gevangenisstraf kwamen zelden voor. Maar ook bij verbanning kwam de beul vaak in actie: de veroordeelden werden gebrandmerkt of gegeseld. Dat gebeurde op de Paradeplaetse, de huidige Botermarkt voor het stadhuis. Executies werden vooral op de Vrijdagmarkt en de Korenmarkt uitgevoerd. Het verhaal van de beul is slechts één hoofdstuk uit ‘Pages d’histoire locale gantoise’ (1894) van Prosper Claeys. Claeys vertrekt vanuit de archiefstukken die in Gent bewaard werden. Dit leidt tot een nuchtere benadering van vreselijke praktijken. Zo overloopt hij een lijst met de kostprijs van martelingen. Hij raakt de lezer op deze manier meer dan door een schreeuwerig verhaal.
Dezelfde werkwijze past hij toe op meer vrolijke onderwerpen, bv op het carnaval. In de 14de eeuw duurden de feesten vaak weken aan een stuk. Iedereen nam er aan deel. Ook de geestelijken. Zij kozen een ‘Eselpaus’ en trokken in stoet door de stad. Zij vroegen eten en drinken in particuliere woningen. Als dat niet goedschiks kon, dan maar kwaadschiks. In het Memorieboek van Gent leest Claeys dat de carnavalvierders: ’een huis moesten beclemmen met grooten aerbeyt’. De inwoners van het huis lieten zich niet doen en smeten ‘groote vulichede’ naar hun hoofd.
Sommige carnavalgewoontes zijn al eeuwenoud. Bijvoorbeeld dat mannen zich als vrouwen verkleden. In de 18de eeuw werd dat af en toe verboden. Mannen mochten niet meer als ‘slonse’ gekleed gaan.
Om door te gaan over vermakelijkheden: alle redenen waren volgens Claeys goed om in Gent feesten en stoeten te organiseren. Een essentieel element van veel ‘vieringen’ waren verlichtingen van gebouwen. ‘Het stadhuis en het belfort maar ook huysen werden verlicht met fackels, flambeeuwen, tortsen, keirsen, lampen en lanteirnen.’ De straten werden verlicht met peck-tonnen en vet-pannen die in brand werden gestoken.
De ‘Pages d’histoire locale gantoise’ geven een verrassend beeld van het dagelijks leven van onze voorouders. Het boek is in het Frans geschreven, de taal van de bourgeoisie in het Gent van de 19de eeuw maar de geciteerde archiefteksten zijn oorspronkelijk, en dus Oud-Vlaams.

Kristine De Messemaeker, Collectie Gent, 3de verdieping Bib Zuid

N.B. Het beeld van Prosper Claeys naast dit artikel is afkomstig van het Archief OCMW Gent

De beul van Gent

Archeologische vondsten te bekijken in De Zwarte Doos

In De Zwarte Doos loopt momenteel de tentoonstelling ‘Hedd’ al wa gevoende?‘ met bijzondere voorwerpen die de voorbije 40 jaar in Gent gevonden zijn tijdens archeologisch onderzoek.

Er worden o.a. twee ivoren voorwerpen in de vorm van een valkenier getoond. Beide beeldjes zijn vermoedelijk als handvat gebruikt, van een mes of een priem. Een priem met ivoren heft was een luxeproduct in de periode rond de dertiende eeuw. De priem diende om een scheiding in het haar aan te brengen. Ook een mes met ivoren heft was iets luxueus. In de middeleeuwen droeg iedereen zijn eigen mes altijd mee. Maar alleen de hogere burgerij en adel beschikte over dure exemplaren. De afbeelding van een valkenier verwijst eveneens naar de adel, naar de jacht met valken. Ook in de ons omringende landen werden valkeniersheften gevonden. Meestal werden mannen afgebeeld maar soms ook vrouwen. Daarnaast was er een vergelijkbare mode om adellijke vrouwen met schoothondjes af te beelden.

Naast de valkeniersheften, kan je in De Zwarte Doos ook een zakzonnewijzer zien of een stenen kanonskogel: kortom, 24 uitzonderlijke objecten, gelinkt aan de geschiedenis van Gent.

Het boek Archeologisch onderzoek in Gent (2012) gaat o.a. dieper in op de valkeniersheften die bij ons en in het buitenland gevonden zijn. Meer over archeologie in Gent vind je hier.

De tentoonstelling ‘Hedd’ al wa gevoende?’ rond 40 jaar stadsarcheologie in Gent loopt nog tot eind februari in De Zwarte Doos (niet 25/12-05/01).

Kristine De Messemaeker, Collectie Gent (Geschiedenis, Bibliotheek Zuid 3de verdieping)

Archeologische vondsten te bekijken in De Zwarte Doos

Gent in opstand

gentseopstandOp 23 juli 1453 werden de Gentenaars verpletterend verslagen door de troepen van Filips de Goede, hertog van Bourgondië en tevens graaf van Vlaanderen. In de slag bij Gavere lieten duizenden Gentenaren onder wie verschillende schepenen het leven. Tot begin augustus dreven de lijken op de Schelde naar de stad.
De veldslag maakte een einde aan de oorlog tegen de hertog die al een paar jaar duurde met wisselende kansen.

Wat was de aanleiding van het conflict?

Filips de Goede wou een sterke centrale staat uitbouwen. Voor zijn financiën was hij afhankelijk van beden : hij moest de steden om geld vragen. In 1447 kwam hij daarom met het voorstel een permanente zoutbelasting in te voeren. Dat zou een stroom geld naar het Bourgondische hof genereren. Gent wees dit voorstel af, waarop de woedende hertog de stad verliet.
Het meningsverschil escaleerde. Verschillende keren stonden de Gentse milities tegenover de troepen van de hertog. De Gentenaren raakten steeds sterker geïsoleerd: de andere steden weigerden steun.
De Gentenaren waren geen koorknapen. Om de strijd te kunnen volhouden, legden zij militaire versterkingen aan in het Gentse kwartier en voerden zij raids uit in de omgeving: zo plunderden zij bijvoorbeeld Moerbeke. De hele oorlog was ook voor het platteland een ramp.
Maar de combattieve houding van Gent werd telkens opnieuw bevestigd. Gekend is de tekst van een anoniem pamflet dat in 1451 in de buurt van het Scepenhuuse werd ghestroyt:

‘Ghy, slapscheten van Ghendt,
Die nu hebt  ’t regiment,
Wy en zullen ’t hu nyet meer ghewaghen,
Maar zullen ’t eenen nyeuwen Artevelt claghen’

Wie de tekst geschreven heeft, is niet duidelijk maar vermoedelijk was hier de proletarische achterban van de ambachten aan het woord. De top van de ambachten vormden een deel van het stadsbestuur. Het andere deel bestond uit het patriciaat, de oude klasse van grondbezitters in Gent met hun leuze : ‘Vry huys vry erve’ : nu nog te lezen op de gevel van een huis op de Korenmarkt.

Uiteindelijk heeft Gent toch het hoofd moeten buigen voor Filips de Goede. Dit was alweer een stap in de afbouw van de macht van de steden in Vlaanderen ten voordele van het centrale gezag.
Honderd jaar later zou dit nog duidelijker worden onder het bewind van Keizer Karel.

Bronnen (uiteraard allemaal in onze collectie):

De Gentse opstand 1449-1453 / Jelle Haemers
Gent en de Bourgondische hertogen ca 1384 – ca 1453 / Marc Boone
Gent : apologie van een rebelse stad : eindred Johan Decavele

Kristine De Messemaeker, collectie Gent

Gent in opstand

400 jaar Gentse schermgilde (1613-2013)

1913-2013 is in Gent een feestjaar, ook voor de Gentse schermgilde. De Sint-Michielsgilde, gesticht in 1613 (daarmee de oudste schermclub ter wereld), oefent sinds 400 jaar in de Lakenhalle. Ze organiseerde in 1913 een indrukwekkende praalstoet, en dit jaar viert ze als buur van het belfort mee met de 700ste  verjaardag van de eerste steenlegging in 1313. Nu, in 2013, is ze nog steeds een van de grootste schermclubs van België, en zijn haar schermers wekelijks actief op binnen- en buitenlandse competities, met de drie wapens: degen, sabel en floret.

Museum en tentoonstelling in de Lakenhalle
Ter gelegenheid van deze verjaardagen heeft de Sint-Michielsgilde – officieel de’ Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde van Sint Michiel’ – een feestprogramma samengesteld, met o.a. een unieke tentoonstelling in de Lakenhalle. In het vernieuwde schermmuseum kan het publiek kennismaken met de rijke geschiedenis van de gilde via de permanente collectie: wapens, zilverwerk, boeken, schilderijen, vlaggen enz. Tegelijk loopt er in de Lakenhalle een tijdelijke tentoonstelling rond de praalstoet n.a.v. de wereldtentoonstelling van 1913.
Dagelijks 7 sept. – 6 okt, doorlopend 10-18u (Combiticket Belforttoren – tentoonstelling Lakenhalle – museum Delori. Info: zie website).

Tentoonstelling in bibliotheek Zuid
In de inkomhal van de bibliotheek zijn historische en recente foto’s te zien (o.a. van de Belgisch kampioenen Seppe Van Holsbeke, Hanne Cooreman en Yoeri Van Laecke) en kan je een schermuitrusting van 1913 vergelijken met een moderne set kledij en wapens.
Nog tot 19 september tijdens de openingsuren.

Wedstrijd – win een gratis duoticket
T.e.m. 14 september kan je een duoticket winnen (waarde: 20 euro) voor de tentoonstelling in de Lakenhalle. Zoek in de fototentoonstelling in bibliotheek Zuid het antwoord op deze vragen:
1. Hoeveel duels in open lucht zijn er te zien?
2. Hoeveel keer wordt Albert Feyerick, deken in 1913, afgebeeld ?
De winnaar krijgt op ma.16 september een seintje.

Meer over schermen…
N.a.v. 400 jaar schermgilde verschijnt eind augustus het boek En garde! Prêts? Allez! (noot: met deze formule geeft de scheidsrechter het startsein voor een gevecht). Het boek zal vanaf dan ter inzage liggen bij de tentoonstelling in bibliotheek Zuid.
Over de vier Gentse hoofdgilden lees je meer in deze boeken. Informatie over de schermsport vind je hier.

Enkele romans waarin schermen een belangrijke rol speelt:

  • De Drie Musketiers zijn natuurlijk het bekendste schermersteam ooit: de historische roman van Alexandre Dumas kreeg talloze bewerkingen, o.a.  voor kinderen in de reeks Geronimo Stilton.
  • Recenter vertelt de roman De Nederlandse maagd het tragische verhaal van de 18-jarige Janna die in Duitsland een schermopleiding volgt tijdens de dreigende aanloop naar de Tweede Wereldoorlog.
  • In het bekroonde boek Jonkvrouw leert Marguerite, dochter van de graaf van Vlaanderen (14de eeuw), stiekem schermen uit frustratie omdat ze geen jongen is. Leuk om weten: auteur Pat Van Beirs leerde schermen in de Sint-Michielsgilde. Dit Gentse boek is aardig op weg om een internationale klassieker te worden, met vertalingen in het Frans, Engels, Duits, Zuid-Afrikaans, … en een editie als luisterboek.

In films en tv-series wordt er uiteraard ook heel wat afgeschermd:

  • In de talloze verfilmingen van de Drie Musketiers
  • In de avonturenfilms van Zorro tot kapitein Zeppos.
  • In het epos Sunshine van Istvan Szabo wil de Joods-Hongaarse Adam (rol van Ralph Fiennes) als schermer naar de Olympische spelen van Berlijn, 1936.

Ook in de strips wordt er duchtig met de degens gezwaaid:

Ken je meer boeken, films, series of strips waarin de schermsport voorkomt? Laat het ons weten in een reactie op dit bericht of op Facebook.

400 jaar Gentse schermgilde (1613-2013)

Dichten over Gent – doe mee aan de Stadsgedichtenwedstrijd!

Vakantie, tijd om te lezen! En, wie weet, ook om te schrijven? En waarom niet over ‘jouw’ stad Gent, voor/tijdens/na het grote stadsgebeuren van de Gentse Feesten?

Komt er poëzie in je op? Dan kan je deelnemen aan de wedstrijd voor Het mooiste stadsgedicht van Nederland en Vlaanderen. Zo klinkt de oproep:

‘Je houdt van een stad, je bent trots op een stad, je haat een stad, je bent jaloers op een stad of hebt er andere gevoelens over. Verwoord die beleving in een gedicht, doe mee aan de Stadsgedichtenwedstrijd 2013 en maak zo kans op een uiterst aantrekkelijke prijs en publicatie in een bijzondere dichtbundel. (…) Tot 16 augustus 2013 mogen de mooiste, vreemdste, lelijkste, verdrietigste (enzovoort) stadsgedichten ingestuurd worden.’
Interesse? Lees hier het wedstrijdreglement.

Het zou mooi zijn bij de winnende gedichten of in de bundel met de 200 beste gedichten een gedicht over Gent te kunnen lezen! Hier kan je de winnende gedichten van 2012 lezen.

Win een Dromenvanger boek!

Al wie zijn/haar ingestuurde gedicht ook op deze blog (als ‘reactie’) of op onze Facebook pagina plaatst (tussen 16 augustus  en 31 augustus), maakt kans op een exemplaar van En toen werd ik wakker, het boek dat stadsdichter-dromenvanger Peter Verhelst heeft samengesteld. We verloten 10 exemplaren!

Nationale stadsdichtersdag

De wedstrijd loopt in aanloop naar de jaarlijkse Nationale stadsdichtersdag voor Nederland en Vlaanderen, op 7 september in Lelystad, een organisatie van Stichting Poëtikos.

Voor Gent zijn onze drie stadsdichters en allicht ook onze ene Gentse ‘ambassadeur van het stadsgedicht’ uitgenodigd:

Je kan enkele van hun stadsgedichten lezen op de website Literair Gent: kijk bij Fragmenten onder het thema ‘Stadsgedichten’.

Poëtische feesten

Wie inspiratie zoekt, kan tijdens de Gentse Feesten heel wat poëzie meepikken, o.a. drie namiddagen Poemtata! poëzieperformances in de Lakenhalle (24-26/7, telkens 15-17u), bezield door de Antwerpse stadsdichter Peter Holvoet-Hansen (24 juli) , de Gentse David Troch (25 juli) en partner Sylvie Marie (26 juli). Of je kan luisteren naar Dichters in ’t raam, die optreden vanop de 1ste verdieping van Ottogracht 50 (21-27/7, 18-22u).

Meer over poëzie e.a. literatuur tijdens de Feesten lees je in het julinummer van de nieuwsbrief Literatuur in Gent.

(Myriam Verreycken, dienst Communicatie)

Dichten over Gent – doe mee aan de Stadsgedichtenwedstrijd!