Nieuwe bibliotheek aan De Krook krijgt vorm

spantenMorgen worden de eerste grote metalen spanten op de werf van De Krook per schip geleverd aan de Kuiperskaai. Door de spanten wordt het nieuwe gebouw voor de toekomstige bibliotheek pas echt goed zichtbaar.

Vorige week werden er in het Kempense Balen grote metalen spanten op een boot geladen. Die spanten komen aan op de bouwwerf van De Krook en ze worden gemonteerd op de verdiepingen -1 en 0. Door de enorme metalen elementen, in totaal 150 ton, wordt dit spectaculair , en zal de nieuwbouw bovengronds duidelijk en snel vorm krijgen.

Ondertussen bereiden Stad Gent en sogent verder de aanleg voor van de fietsers- en voetgangersbruggen en de andere publieke ruimte, zoals de kaaimuren en de pleinen rondom. Net zoals bij voorgaande bouwfases zullen de omwonenden en handelaren vooraf geïnformeerd worden over eventuele nevenwerkingen voor de buurt.

Annelies Storms (voorzitter cvba Waalse Krook – bouwheer): “De aannemer van De Krook is verplicht om 80% van alle materiaal aan te leveren via het water, behalvebeton. Door de metalen spanten per boot naar Gent te brengen, voorkomen we 20 speciale ‘zware’ transporten door de binnenstad. In 2013 hebben we trouwens al 40.000 ton grond vervoerd over water, en zo de de buurt een doortocht van 2.600 vrachtwagens bespaard, dat zouden er omgerekend 25 per dag zijn geweest.”

De werken liggen goed op schema, zodat de nieuwbouw eind 2015 klaar zal zijn. Hier vind je een aantal sites waar je de werken op de voet kan volgen.

Nieuwe bibliotheek aan De Krook krijgt vorm

Interview met Krist Biebauw, directeur van de bibliotheek: “De opening van de nieuwe bibliotheek is geen eindpunt, maar een nieuw begin”

De bodemplaat van de Krook is afgewerkt, de funderingswerken zijn achter de rug en de bouw van de nieuwe Gentse bibliotheek ligt, met andere woorden, perfect op schema. In het najaar van 2015 moeten de werken aan het gebouw afgerond zijn. Ik had zowel een gesprek met Krist Biebauw, huidig directeur van de bibliotheek, als met Annelies Storms, Gents schepen van Cultuur.

Deel II: Krist Biebauw, over hoe zijn leven hem naar de Krook heeft geleid en over de rol die de bib in de toekomst zal moeten spelen.

Wanneer Krist Biebauw in 2011 wordt aangesteld als directeur van de bibliotheek, zijn de definitieve bouwplannen van de Krook al goedgekeurd. Hij moet nu samen met zijn medewerkers invulling geven aan dat nieuwe gebouw en aan de werking die de bibliotheek er wil ontplooien. Wanneer ik, ter voorbereiding van ons gesprek, de LinkedIn-account van de bibliotheekdirecteur bekijk, valt het mij op hoe Biebauw meteen na zijn studies geschiedenis in de culturele sector aan de slag is gegaan. Vooraleer we het over de Krook hebben, wil ik dan ook eerst weten vanwaar die interesse voor cultuur komt. “Doorheen mijn kindertijd was geschiedenis mijn grote passie maar naarmate ik ouder werd, merkte ik dat er heel veel facetten van cultuur waren die mij intrigeerden. Het lezen zat er al van kinds af aan in; op dat vlak was ik een absolute boekenwurm die de plaatselijke bibliotheken afschuimde. Maar de echte aha-erlebnis kwam er in het middelbaar. Ik herinner mij in dat verband nog de lessen esthetica die ik op het College in Waregem kreeg. Hoewel veel toenmalige klasgenoten mij zullen tegenspreken, vond ik dat een bijzonder boeiend vak, dat gegeven werd door een bijzonder boeiende leraar. Die man deed voor mij een wereld van kunst en literatuur opengaan. Toen wist ik: ‘dit is mijn ding’.”

Geen gebruiksvoorwerpen

Op uw 23ste bent u dan aan de slag gegaan als directeur van het cultureel centrum Jan Tervaert in Hamme. Vier jaar later wordt u directeur van het cultureel centrum Belgica in Dendermonde. Heeft u zichzelf altijd al als een leidinggevend figuur gezien?
Krist Biebauw: “Het zou wat pretentieus zijn om daar positief op te antwoorden (lacht). Maar laat ons zeggen dat ik er voor een stuk ben ingerold, in die leidinggevende functies. In Hamme had ik eigenlijk gesolliciteerd om de artistieke invulling van het programma te mogen verzorgen, ik besefte toen te weinig wat ik mij allemaal over de hals haalde. Ik had het zakelijke aspect van de job onderschat, maar gaandeweg ontdek je wel een aantal zaken over jezelf die je dan scherper gaat aanboren. Zo besefte ik op den duur juist dat ik eigenlijk veel plezier vond in dat zakelijke aspect. Het leidinggeven is dus niet zozeer iets waar ik bewust voor gekozen heb, maar wel iets waar ik gaandeweg sterker en sterker in werd.”

En toch laat u die leidinggevende functies na tien jaar Hamme en Dendermonde liggen, om als coördinator bij Locus te gaan werken.
Biebauw: “Dat was eigenlijk een heel bewuste keuze om het beleid eens op een andere manier te bekijken. Na directeur te zijn geweest van twee culturele centra, had ik op een bepaald moment het gevoel van: ‘ik wil vanuit een ander perspectief werken dan louter dat van een gemeentelijke dienst’. Zo heb ik dan acht jaar op Vlaams niveau bij Locus gewerkt, een organisatie die lokale besturen ondersteunt op het vlak van cultuur.”

In 2011 wordt u vervolgens aangesteld als directeur van de Bibliotheek Gent om er onder andere de verhuis van de bibliotheek naar de Krook in goede banen te leiden. Had u nood aan zo een uitdaging?
Biebauw: “Ik heb altijd uitdagingen gezocht. Maar of ik daar nood aan had? Dat besef je eigenlijk pas op het moment dat je die vacature ziet staan in de krant. Ik was op dat moment niet bewust op zoek naar ander werk maar als je dan in je eigen stad zo een fantastisch project kan leiden in een sector die heel sterk aan het veranderen is en onder druk staat door allerhande technologische en maatschappelijke evoluties, dan besef je misschien wel dat je daar aan toe bent. En dan ga je er voor.”

Maar brengt zo een project niet enorm veel stress met zich mee? Mocht u bijvoorbeeld alles op voorhand weten, zou u dan opnieuw solliciteren voor de job?
Biebauw: “Ah, die vraag voelde ik al komen (lacht). Voor mij is het eigenlijk geen optie om met die gedachte te spelen. Ik ben de uitdaging aangegaan, er is geen weg terug en ik ben het aan de stad verplicht om die opdracht naar mijn beste vermogen te volbrengen. Maar dat wil ik wél doen met veel aandacht en respect voor het menselijke. Je moet goed weten waar je naartoe gaat met dit project maar tegelijkertijd moet je beseffen dat mensen geen onderdeeltjes van machines zijn, hè. Het zijn geen gebruiksvoorwerpen die je even nodig hebt maar nadien weggooit. Op dat vlak hoop ik wel dat de mensen waarmee ik werk, mij appreciëren omwille van de menselijkheid en de integriteit waarmee ik deze opdracht probeer te realiseren. Ook al moet ik daarbij soms minder evidente beslissingen nemen.”

Ik merk wel dat u dat menselijke aspect enorm belangrijk vindt.
Biebauw: “Ja, absoluut. Een moderne directeur moet mensen stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. Ik word verondersteld van een people manager te zijn, maar dat zit ook in mij en ik doe dat echt graag. Langs de ene kant is dat heel vermoeiend, je moet continu op de hoogte zijn van wat er onder de mensen leeft, maar langs de andere kant kan ik enorm genieten als ik zie dat iemand boven zichzelf is uitgestegen. Ook als de nieuwe bibliotheek er staat, zal het voor mij nog altijd gaan over wat er in dat gebouw gebeurt tussen de mensen die er werken en de mensen die er op bezoek komen.”

Perfecte kapstok

Laten we het over de nieuwe bibliotheek hebben. Doet het iets met u om dag na dag een beetje meer van dat nieuw gebouw te zien verschijnen?
Biebauw: “Ja, misschien meer dan ik aanvankelijk had gedacht. Omdat het zo lang iets heel abstract blijft en nu een stuk tastbaarder wordt. Het is moeilijk om een gevoel van trots te krijgen bij het zien van een paar betonplaten (lacht), maar het doet me wel weer beseffen waarom ik het doe. Met dit project hebben we een enorme kans gekregen en voor de bibliotheek is het de perfecte kapstok om haar toekomst aan vast te hangen.”

Dat zal dan een toekomst zijn in een sector die, zoals u eerder al zei, sterk aan het veranderen is en onder druk staat. Voor welke uitdagingen zal de bibliotheek nog komen te staan?
Biebauw: “Dé grote uitdaging voor de Krook is een werking neerzetten die verandering voortdurend mogelijk maakt. We krijgen nu een momentum: nieuw gebouw, nieuwe werking en veel toeters en bellen. Maar het grote gevaar is dat we ons in die nieuwe bibliotheek gaan nestelen en dat alles uiteindelijk weer verzandt in business as usual. We moeten nu bouwen aan een bibliotheek voor de toekomst, die zichzelf telkens opnieuw heruitvindt. Voor mij is de opening van de Krook dan ook een startpunt, en geen eindpunt. Doordat we in een nieuwe, meer digitale omgeving zitten en samenwerken met partners die heel sterk met technologie en innovatie bezig zijn, kunnen en moeten we ook voortdurend nieuwe dingen uitproberen en onze manier van denken en werken telkens opnieuw aanpassen.”

Hoe wilt u die digitale omgeving toegankelijk maken voor iedereen?
Biebauw: “Enerzijds gaan we voluit voor het ‘bring your own device‘-principe, omdat we gemerkt hebben dat meer en meer mensen hun eigen tablets en smartphones meebrengen naar de bibliotheek. Daar moeten we sterk op inspelen. Maar anderzijds willen we bezoekers ook toegang kunnen geven tot de nieuwste apparatuur, in de mate van het mogelijke, omdat we daarmee een sociale nood invullen. Kijk naar de mensen die nu gebruik maken van de pc’s in de bibliotheek: dat zijn vaak mensen die het geld niet hebben om thuis een internetverbinding te kunnen betalen. Dus als we die sociale en in zekere zin educatieve functie toch hebben, dan kunnen we die mensen niet laten werken met oude hardware. We willen hen in de nieuwe bib aan de slag laten gaan met laptops en tablets omdat we hen op die manier versterken door een ingangspoort naar de nieuwste technologieën te creëren.”

Verspreider van kennis en cultuur

U vermeldde al die sociale functie van de bibliotheek, maar welke rol moet ze nog spelen in de toekomst?
Biebauw: “De bibliotheek heeft al eeuwenlang een heel belangrijke positie ingenomen als ‘verspreider van kennis en cultuur’. Het is al zo lang een open plaats waar mensen kennis kunnen opdoen en zichzelf zo kunnen ontwikkelen. En beide zaken volstaan voor mij eigenlijk wel. Als we dat op een goede manier kunnen invullen, en telkens opnieuw aan de noden van de tijd kunnen aanpassen, dan hoeven we geen gigantisch grote woorden uit te vinden om een bibliotheek te definiëren. Ik ben nogal beducht voor dat soort van grootse concepten die uiteindelijk redelijk hol blijken te zijn. In Amsterdam heb je de ‘verblijfsbibliotheek’ en in Leuven zetten ze nu sterk in op wat men een ‘belevenisbibliotheek’ noemt, waarbij ik zoiets heb van: ‘allemaal goed en wel, maar wat stellen die termen in de praktijk nu echt voor?’”

Maar hoe moet de nieuwe bibliotheek die taak als ‘verspreider van cultuur’ dan op een eigentijdse manier invullen?
Biebauw: “Waar het voor mij vooral om zal draaien, is mensen inzichten doen krijgen door zelf verschillende zaken uit onze collectie met mekaar in verband te brengen. En die vervolgens ook te linken aan informatie en deskundigen buiten de bibliotheek. Dat moeten we veel sterker gaan uitspelen. Vroeger was het simpel: je had een schaarste aan informatie en als bibliotheek stelde je zo veel mogelijk informatie ter beschikking. Maar tegenwoordig is er, onder andere door de komst van het internet, een overvloed aan informatie. Het is zo belangrijk dat we ons als organisatie daaraan aanpassen. Want wat is kennis? Kennis staat niet gelijk aan allerlei verschillende weetjes, maar aan de verbindingen tussen die weetjes, zodat er een betekenisvol geheel ontstaat. Als we vervolgens weten dat mensen vaak dezelfde vragen hebben, kunnen wij daarop anticiperen door de meest relevante dingen uit onze collectie te selecteren en makkelijker beschikbaar te stellen.”

Kan u dat illustreren met een voorbeeld?
Biebauw: “Neem bijvoorbeeld de actualiteit. De media zijn er steeds meer op gericht om enkel te rapporteren over gebeurtenissen en steeds minder duiding te geven. Misschien moeten wij daar als bibliotheek dan voor een stuk op springen. Waarom doen we nu zo weinig met een gegeven als de Syrische burgeroorlog? Wie begrijpt nog wat er daar gebeurt? Daar kunnen we onze collectie op oriënteren, we hebben alle bronnen om dat te doen. Dan denk ik aan kranten en tijdschriften maar ook aan romans en films die een groot stuk van de achtergrond van dat conflict kunnen schetsen. Op dit moment brengen we die dingen niet in een coherent geheel naar voren, maar in de toekomst moeten we dat dus wel beginnen doen.”

Als afsluiter: ‘De Krook krijgt hoe dan ook een jongerenbibliotheek’, las ik onlangs in Het Nieuwsblad. Hoe zit het daar ondertussen mee?
Biebauw: “Met de jongerenbibliotheek willen we eigenlijk een transitzone creëren. We merken dat jongeren tot hun twaalf jaar vrij goed terecht kunnen in de huidige jeugdbibliotheek. Maar eens ze ouder worden, zien we dat dat niet meer werkt en voelen we tegelijkertijd dat de volwassenenafdeling te afstandelijk en te weinig gericht is op de noden en vragen waarmee jongeren dan zitten. We moeten dus een soort tussenzone inrichten en jongeren een eigen ruimte geven, waar ze zich welkom voelen. Belangrijk is dat dat een extra mogelijkheid wordt en geen verplichting. Iedereen staat dus vrij om te zeggen: ‘ik blijf wat langer in de jeugdbibliotheek hangen, of ik ga al wat vroeger naar de volwassenenbibliotheek’. We willen dus geen specifieke leeftijdsgrenzen plakken op die nieuwe jongerenbibliotheek.”

James Huys

Wie is James Huys?

Interview met Krist Biebauw, directeur van de bibliotheek: “De opening van de nieuwe bibliotheek is geen eindpunt, maar een nieuw begin”

Interview met Annelies Storms, schepen van Cultuur: “De Krook wordt een landmark van de stad”

De bodemplaat van de Krook is afgewerkt, de funderingswerken zijn achter de rug en de bouw van de nieuwe Gentse bibliotheek ligt, met andere woorden, perfect op schema. In het najaar van 2015 moeten de werken aan het gebouw afgerond zijn. Ik had zowel een gesprek met Krist Biebauw, huidig directeur van de bibliotheek, als met Annelies Storms, Gents schepen van Cultuur. Deel I: Annelies Storms, over de impact van de nieuwe bibliotheek op de stad Gent en over hoe dat nieuwe gebouw toegankelijk moet blijven voor de Gentse inwoners.

Annelies Storms is sinds januari 2013 de Gentse schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen. Aan het begin van ons gesprek vertelt ze me dat het afgelopen jaar als een rit in een rollercoaster aanvoelde. “Het is een intensief maar enorm boeiend jaar geweest. Ik ben heel blij met mijn bevoegdheden dus wat dat betreft ben ik met mijn gat in de boter gevallen. Het is trouwens ongelofelijk hoeveel bruisende mensen er in de Gentse culturele wereld rondlopen en hoeveel initiatieven er van onderuit worden opgestart. Er bloeit en leeft zoveel in Gent: er zit hier echt iets in het water!” Wanneer ik de schepen vervolgens vraag of ze niet bang is dat de nieuwe bibliotheek nog meer drukte met zich zal meebrengen, moet ze even lachen. “Ik ga vooral heel fier zijn als de nieuwe stadsbibliotheek er staat en ik ga blij zijn als we in dat gebouw onze nieuwe werking kunnen ontplooien. Ik kan er eigenlijk alleen maar positief naar kijken.”

Nieuwe landmark

Eind 2015 zouden de werken aan die nieuwe bibliotheek afgerond moeten zijn. Volgens Het Nieuwsblad heeft u daarmee een ‘paradepaardje beet’. Ik veronderstel dat u dat zelf ook zo ziet?
Annelies Storms: “Absoluut. Niet alleen omdat er zoveel partners bij betrokken zijn of omdat er veel geld in geïnvesteerd wordt, maar vooral omdat we met de nieuwe bibliotheek mee bouwen aan een nieuw stadsdeel. Vroeger stonden er daar een paar garages, wat oude huizen en een sportcentrum maar nu, nu komt er een mooie bib met een mooi, open plein rond. Het wordt prachtig, daar ben ik van overtuigd. De Krook wordt een plek waar mensen graag zullen rondlopen. Men noemt het dan ook terecht een van de grotere projecten van deze legislatuur.”

Maar gaat die nieuwe bibliotheek de cultuurstad Gent echt wezenlijk veranderen, denkt u?
Storms: “Zeker. Het gebouw zal op zich al een nieuwe landmark van de stad worden. Maar doordat we de werking van de bibliotheek op een totaal andere manier dan nu gaan invullen, creëren we ook een nieuw elan, waardoor bezoekers van de bib hun bibliotheekbezoek anders gaan ervaren. Ook dat zal een zware stempel zetten op de cultuurbeleving in Gent.”

Wat houdt die nieuwe invulling van de bibliotheek dan juist in?
Storms: “Sommige mensen denken nog altijd dat de bibliotheek een stoffig kot is waar je boeken op een rek kunt zien. Vroeger was het dan ook de enige plaats waar je kennis kon vergaren maar tegenwoordig zoeken jongeren alles op via Google. De bib moet ook daar zijn plaats in vinden door boeken op een andere, meer themagerichte manier naar voren te brengen. En door meer activiteiten, evenementen en lezingen te organiseren. De mensen op een andere manier de bib laten beleven: dat moet de uitdaging van een nieuwe bibliotheek zijn.”

Pubers bereiken

De bibliotheek is momenteel ook het meest toegankelijke en meest laagdrempelige cultuurhuis van de stad. In uw nieuwjaarstoespraak heeft u gezegd dat dat ook zo moet blijven. Hoe wil u daar voor zorgen? Want ik neem aan dat u het niet vanzelfsprekend vindt dat een nieuw gebouw onmiddellijk een massa nieuwe bezoekers lokt én blijft lokken.
Storms: “Wat ik heel belangrijk vind, is dat er geen financiële drempels in de weg van een bezoek aan de bibliotheek staan. Daar heb ik hard op ingezet. En ondanks de besparingen heeft het college mij toch gevolgd in de keuze om het lidmaatschap van de bibliotheken gratis te houden. Hoewel het bij zo een lidkaart nooit om grote bedragen gaat, is het voor mensen in armoede niet evident om zelfs maar tien euro te betalen. Ook de sfeer die de nieuwe bibliotheek zal uitademen, zal ervoor zorgen dat mensen er zich thuis gaan voelen en daardoor ook blijven terugkomen. De nieuwe jongerenbibliotheek is daar een mooi voorbeeld van. We hebben de afgelopen maanden een enquête afgenomen om te weten wat jongeren belangrijk vinden aan zo een eigen hoekje. Een van de antwoorden die we kregen, was: ‘zorg voor een tof interieur’. Daar gaan we zoveel mogelijk rekening mee houden.”

Moeten er dan ook grote aanpassingen komen aan de huidige kinderbibliotheek, zodat de Krook ook voor kinderen toegankelijk blijft?
Storms: “De nieuwe infrastructuur zal op zich al aantrekkelijk zijn voor kinderen maar we merken ook dat zij nog enorm aan hun trekken komen in de wijkfilialen. Het is dan ook een doelgroep die we veel makkelijker bereiken dan ‘de pubers’, zeg maar.”

Bedoelt u dan dat de bibliotheek automatisch minder moet inzetten op kinderen?
Storms: “Nee, zeker niet, integendeel. Hoe jonger je mensen in contact brengt met lezen en cultuur in het algemeen, hoe vroeger ze de smaak te pakken krijgen. Zo loopt er momenteel een project van de bib in een aantal stedelijke crèches, waarbij kinderverzorgers een opleiding kunnen volgen om die kindjes al heel vroeg in contact te brengen met boekjes. De ene doelgroep mag dus niet ten koste gaan van de andere. De jongerenbibliotheek moet erbij komen maar ze mag niet knabbelen aan de kinderbibliotheek, om het zo te zeggen.”

Gratis koffie

Hoe zit het eigenlijk met kwetsbare groepen? Hoe moet de bibliotheek toegankelijk blijven voor hen?
Storms: “Zoals ik eerder al zei, zorgen we er ten eerste voor dat er geen financiële drempel ontstaat. Daarnaast hebben we ook contact gezocht met het Vlaams Netwerk tegen Armoede. Eens de nieuwe bibliotheek er staat, willen we samen met hen kijken waar er nog problemen zijn met het bereiken van bijvoorbeeld mensen in armoede en hoe we die concreet gaan aanpakken. Ook de vrijetijdspas kan helpen om de bibliotheek toegankelijk te houden voor kwetsbare groepen. Die pas kan je een beetje zien als een klantenkaart voor allerlei culturele activiteiten in Gent. Ten eerste dient het om de deelname aan zulke activiteiten te stimuleren. Mensen sparen punten door bijvoorbeeld naar het theater te gaan en als ze genoeg punten verzameld hebben, is het de bedoeling om hen daarvoor een soort beloning te geven. Maar de vrijetijdspas is ook een instrument om mensen in armoede te laten deelnemen aan activiteiten zonder dat het label ‘ik ben arm’ op hun hoofd wordt geplakt. Iedereen heeft dezelfde pas dus enkel de mensen die achter de kassa zitten en de kaart scannen, weten aan wie ze extra kortingen mogen geven. Zoiets werkt heel drempelverlagend voor mensen in armoede.”

Die pas zou er dit najaar moeten komen. Hoe zit het daar ondertussen mee?
Storms: “We zijn op dit moment alles nog volop aan het uitwerken met Cultuurnet Vlaanderen zodat we de vrijetijdspas half september kunnen lanceren. Het is de bedoeling om het aanbod van plaatsen waar je met de kaart terecht kan, geleidelijk aan uit te bouwen. In september bieden we alvast een stedelijk aanbod aan, waar de bibliotheek en de musea onder vallen. Maar we willen ook proberen om vanaf het eerste moment een aantal grote spelers mee te krijgen.”

De vrijetijdspas in combinatie met een bibliotheekbezoek: hoe moeten we dat concreet zien?
Storms: “Als mensen boeken uitlenen, kunnen ze punten sparen, zo eenvoudig zal het zijn. Ik denk dat we vooral nog eens moeten samenzitten met de bibliotheek om te kijken welke beloningen zij kan bieden. Bijna alle diensten in de bib zijn gratis maar wie genoeg punten heeft verzameld, mag bijvoorbeeld een koffie drinken in het leescafé. Dat moeten we nog eens goed bekijken.”

James Huys

Wie is James Huys?

 

Interview met Annelies Storms, schepen van Cultuur: “De Krook wordt een landmark van de stad”

Volg het nieuws over De Krook op de voet.

De_Krook-30.jpg.h600De bouw van De Krook schiet goed op: het enorme complex, waarin naast de nieuwe stadsbibliotheek ook een aantal andere organisaties zullen gehuisvest zijn, verrijst stilaan uit de bouwput. Het zeeniveau is bereikt ; de ruwbouw van de jongeren- en jeugdbibliotheek staat er in principe al. Het gebouw zal verder uit 5 bovengrondse bouwlagen bestaan.
De ruwbouwwerken zijn gestart in 2013 ; eind 2015 moet het afgewerkt zijn. Je kan het nieuws uiteraard opvolgen via de website van De Krook en Gentcement maar ook Het Nieuwsblad heeft nu een pagina waar je al het nieuws op de voet kan volgen en waar regelmatig foto’s van de werf  zullen gepost worden.

Volg het nieuws over De Krook op de voet.

Bomb the Bib on stage (Bib Zuid, do.19 dec)

Live radio ‘on stage’ met Jus on Air, Woolf en Brihang, als voorproefje van wat de toekomstige jongerenbibliotheek aan de Krook in petto heeft!

Het traject ‘Bomb the Bib’ heeft de bedoeling om frisse en explosieve ideeën te verzamelen voor de jongerenbibliotheek aan De Krook, via onderzoek, gesprekken met jongeren, workshops in de bib en op school.

Tijdens het slotevenement op donderdag 19 december (17-19u) worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd, voor én door de jongeren zelf. In een live radio show ontvangen de jongeren van Jus on Air de onderzoekers van iMinds, het bestuur van de bibliotheek, architecten van De Krook en – uiteraard – enthousiaste jongeren. Tussendoor kan je er ideeën van jongeren voor de nieuwe biblotheek uittesten: games, graphic novels, magazines, tips en tricks. En genieten van de optredens van Woolf en Brihang.

Op het programma van het slotevenement:

  •  17.00u welkom
  • 17.20u – Radio Show dl.1 – interviews met Annelies Storms (schepen Cultuur) en Lieven De Groote (architect Coussée & Goris)
  • 17.50u – optreden Woolf
  • 18.10u – Radio Show dl 2 – interviews met Krist Biebauw (directeur bibliotheek) en Sarah Logghe (onderzoeker iMinds)onderzoeker
  • 18.40u – optreden Brihang
  • 19.00u – einde

Bomb the Bib is een initiatief van iMinds, REC Radiocentrum, Stad Gent en Bibliotheek Gent.

Bomb the Bib on stage (Bib Zuid, do.19 dec)

Bomb the bib!

BTB LOGO blog

Gentse bibliotheek laat jongeren los op de krook met ‘bomb the bib’

#dekrook #bombthebib

 

Bomb the bib!

Tentoonstelling winnend ontwerp Waalse Krook (6-26 juli)

Uit vijf internationaal gerenommeerde archictectenbureaus heeft de  Raad van Bestuur van de cvba Waalse Krook een ontwerpteam gekozen voor  de nieuwbouw aan de Waalse Krook. De keuze viel op de tijdelijke vennootschap van de architectenbureaus RCR ARANDA PIGEM VILALTA (Olot, Spanje) en COUSSEE & GORIS (Gent). De volledige tekst van de persconferentie over deze beslissing leest u hier.
Inwoners en bezoekers van Gent kunnen alvast kennismaken met het ontwerp van het winnende bureau, evenals met de andere ingediende voorstellen, vanaf dinsdag 6  juli tot en met maandag 26 juli in de Achilles Muschezaal van de hoofdbibliotheek Zuid.
De tentoonstelling is van 6  juli tot en met 16 juli toegankelijk tijdens de openingsuren van de bib:
– maandag tot en met donderdag van 10 tot 19 uur
– vrijdag en zaterdag van 10 tot 17 uur
Tijdens de Gentse Feesten (zaterdag 17 tot en met maandag 26 juli) is de tentoonstelling alle dagen open van 10 uur tot 19 uur (toegang langs de zijingang van de bib – kant Administratief centrum).
Meer info vindt u hier.

Tentoonstelling winnend ontwerp Waalse Krook (6-26 juli)