Meertaligheid: verrijking of bedreiging?

meertaligheid_grootDat meertaligheid op persoonlijk vlak een verrijking en een sterkte is, betwijfelt niemand. Daarvoor moet u niet op reis gaan of met buitenlandse vrienden contact hebben om dat aan den lijve te ervaren. Een wandeling door de eigen stad of een kwartiertje ‘met media bezig zijn’ drukken u met de neus op de feiten: onze wereld is meertalig en wordt dit steeds meer.
Maar hoe gaan leerkrachten en ouders om met die meertalige realiteit in een schoolse omgeving?

In het Gentse project Thuistaal binnen het onderwijs en opvang werden kinderen, leerkrachten en begeleiders gestimuleerd om een positieve houding te ontwikkelen ten aanzien van de talige diversiteit in de klas. Het was een netoverschrijdend project in 4 basisscholen, uitgevoerd door de Pedagogische Begeleidingsdienst van de Stad Gent en de Diocesane Begeleidingsdienst Gent, wetenschappelijk ondersteund door de universiteiten van Gent en Leuven.

In Meertaligheid: een troef! doen Sara Gielen en Ayşe İşçi verslag van dit langlopende onderzoek (2008-2013). Steeds meer kinderen spreken thuis een andere taal dan het Nederlands. Vormt dit een struikelblok bij het ontwikkelen van de schoolse vaardigheden of kan hun thuistaal ingezet worden voor het snel en efficiënt verwerven van het Nederlands als schooltaal?
Belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat, naast hun motivatie om (Nederlands) te leren, de kinderen zich door het gebruik van de thuistaal in een schoolse context veel meer erkend voelen in hun identiteit en hun betrokkenheid bij het klasgebeuren stijgt.
Dit betekent dus hard inzetten op Nederlands leren en daarbij thuistalen benutten als een troef en niet als een handicap. Wie zich goed voelt, leert ook beter.
Het boek bevat veel concrete voorbeelden om met het schoolteam praktisch aan de slag te gaan in de klas en op de speelplaats. Maar ook voor de buitenschoolse opvang en de omgang met de ouders worden uitgewerkte handleidingen gepresenteerd. De DVD bij het boek illustreert goed de praktijk. Video’s zijn ook te bekijken op de Gentse Beeldbank

voorleesuurtje

En in de bibliotheek? Er is een groot aanbod aan vreemdtalige boeken voor kinderen en volwassenen. Ook meertalige titels zoals de NIK-NAK boekjes en de Fundels met taalondersteuning in Arabisch en Turks. Tijdens de voorleesweek van zaterdag 21 tot zondag 29 november organiseert de Gentse bibliotheek meertalige voorleesmomenten voor kinderen. Hebt u zin om voor te lezen in het Nederlands, Turks, Bulgaars, Arabisch, Russisch, Slovaaks, Pools, Frans, Spaans, Portugees, Engels, …? Meld u aan voor 15 oktober 2015 bij bibliotheek.communicatie@stad.gent

Andere boeken over meertaligheid vindt u in de bibliotheek.

Koen Temmerman, bibliothecaris non-fictie

Meertaligheid: verrijking of bedreiging?

Kamishibaiplaten lenen in de bibliotheek

kamishibaiLeerkrachten en organisaties kunnen vanaf nu ook Kamishibaiplaten lenen in de bibliotheek.

Kamishibai is een traditionele Japanse vertelvorm. Het betekent letterlijk ‘papiertheater’. Het gaat om een klein theatertje waarin grote tekeningen passen. Elke tekening geeft een scène weer uit een verhaal. Een verteller verschuift de tekeningen, als ging het om een verstilde animatie-film, en vertelt intussen het verhaal dat achteraan op de tekeningen te lezen staat.

Sinds dit schooljaar kunnen leerkrachten en organisaties met een ‘collectieve kaart’ kamishibaiverhalen lenen. Een overzicht van alle verhalen kan je vinden in de catalogus door de zoekterm ‘vertelplaten’ in te tikken. Er zijn ook kamishibaikastjes maar die zijn enkel te gebruiken in de bibliotheek tijdens een klasbezoek.

Het volledig aanbod van de bibliotheek voor leerkrachten basisonderwijs staat hier op onze website.

Dienst Educatie

Kamishibaiplaten lenen in de bibliotheek

Nieuwe digitale brochure ‘School en Bibliotheek – Basisonderwijs’

De bibliotheek bundelt haar dienstverlening voor het Gentse basisonderwijs in een nieuwe digitale brochure School en Bibliotheek-Basisonderwijs’. Deze brochure vertelt alles over klassikale ontleningen, met extra leenfaciliteiten (klaskaart/collectieve kaart), over introducties door de bib of de leerkracht, over leeslijsten en interessante websites. Verder krijgt de leerkracht een pak andere nuttige tips (demo’s van de catalogus, kamishibai verteltheater, educatief spel, enz.).

Sinds dit schooljaar kan je als leerkracht kamishibaiverhalen lenen. Een overzicht van alle verhalen is te vinden in de catalogus door de zoekterm ‘vertelplaten’ in te tikken. De kamishibaikastjes zijn enkel te gebruiken in de bibliotheek.

De brochure staat op de website van de bibliotheek.

Nieuwe digitale brochure ‘School en Bibliotheek – Basisonderwijs’

Nieuwe digitale brochure ‘School en Bibliotheek – Secundair Onderwijs’

De bibliotheek bundelt haar aanbod en dienstverlening voor leerkrachten van het Gentse secundair onderwijs in een nieuwe digitale brochure ‘School en Bibliotheek – Secundair onderwijs’.

Deze brochure vertelt (aspirant-)leerkrachten alles over – de digitale bibliotheek, de verrijkte en interactieve catalogus, leeslijsten en interessante websites – werkbezoeken aan de bibliotheek met/zonder gebruik van databanken – extra leenfaciliteiten (collectieve kaart) voor leerkrachten.

Je kan de brochure vinden via de website.

Nieuwe digitale brochure ‘School en Bibliotheek – Secundair Onderwijs’

Nieuwe digitale brochure ‘School en Bibliotheek – Basisonderwijs’

De bibliotheek bundelt haar dienstverlening voor het Gentse basisonderwijs in een nieuwe digitale brochure ‘School en Bibliotheek-Basisonderwijs’. Deze brochure vertelt alles over klassikale ontleningen, met extra leenfaciliteiten (klaskaart/collectieve kaart), over introducties door de bib of de leerkracht, over leeslijsten en interessante websites. Verder krijgt de leerkracht een pak andere nuttige tips (demo’s van de catalogus, kamishibai verteltheater, educatief spel, enz.).

Je kan de brochure vinden via de website.

Nieuwe digitale brochure ‘School en Bibliotheek – Basisonderwijs’

Nieuw: digitale brochure voor secundair onderwijs

De bibliotheek bundelt haar aanbod en dienstverlening voor het Gentse secundair onderwijs in een nieuwe digitale brochure ‘School en Bibliotheek – Secundair onderwijs’.

Deze brochure vertelt (aspirant-)leerkrachten alles over
– de digitale bibliotheek, de verrijkte en interactieve catalogus, leeslijsten en interessante websites
werkbezoeken aan de bibliotheek met/zonder gebruik van databanken
– extra leenfaciliteiten (collectieve kaart) voor leerkrachten.

Je kan de brochure vinden via de website.

Nieuw: digitale brochure voor secundair onderwijs

Nieuwe digitale brochure ‘School en Bibliotheek – Basisonderwijs’

De bibliotheek bundelt haar dienstverlening voor het Gentse basisonderwijs in een nieuwe digitale brochure ‘School en Bibliotheek-Basisonderwijs’. Deze brochure vertelt alles over klassikale ontleningen, met extra leenfaciliteiten (klaskaart/collectieve kaart), over introducties door de bib of de leerkracht, over leeslijsten en interessante websites. Verder krijgt de leerkracht een pak andere nuttige tips (demo’s van de catalogus, kamishibai verteltheater, educatief spel, enz.).

Je kan de brochure vinden via de website.

Nieuwe digitale brochure ‘School en Bibliotheek – Basisonderwijs’