Boekvoorstelling ‘Vivat Willem! onzen Koning. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 1815-1830’

Cover_Vivat_Willem

Naar aanleiding van de tweehonderdste verjaardag van de oprichting van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, koos de stad Gent er in 2015 voor om deze belangrijke periode te herdenken. Zo gezegd, zo gedaan en het Nederland-geïnspireerde themajaar ‘Gent kleurt Oranje!’ werd geboren. Ook het boek ‘Vivat Willem!’, over het leven van de monarch, past perfect in dat plaatje. Het werk van de Gentse auteur Joris De Zutter werd aan de pers voorgesteld op 17 april 2015 in Hotel d’Hane Steenhuyse. Over de locatie was zeker nagedacht, want het bleek de plek te zijn waar Willem van Oranje-Nassau destijds zijn blijde intrede deed in Gent.

Hart voor Gent

Schepen van Cultuur Annelies Storms kondigde met groot plezier schrijver Joris De Zutter aan. De Zutter, stafmedewerker van het Departement Cultuur, sleurde daarop het kleine publiek moeiteloos mee in zijn verhaal. Vooral het belang van de vorst voor de stad Gent werd tijdens de voorstelling meer dan eens benadrukt. Het viel niet te ontkennen dat de schrijver een ontembare passie bezit voor geschiedenis.

Dat Gent veel aan koning Willem I te danken heeft, ligt voor de hand. De vorst was een ambitieus man en daar plukte de stad destijds rijkelijk de vruchten van. In 1817 richtte hij een universiteit op en in 1827 kwam er een zeekanaal, dat van de stad een zeehaven maakte. Volgens Schepen Annelies Storms, maakte koning Willem Gent groot: ‘Er is waarschijnlijk nog nooit een vorst geweest die in zo’n korte tijd zoveel voor onze stad heeft gedaan’. Ook De Zutter bevestigde tijdens de vragen van het publiek dat de vorst een grote invloed op Gent heeft gehad. ‘In de vijftien jaar van Willems koningschap werd onze stad een industriële koploper. Koning Willem zette hier enorm veel in op vlak van economie.’

Ongebruikelijke vorst

De Zutter schreef voornamelijk over de opvallende, contradictorische aspecten van de vorst. Willem I worstelde namelijk met onverenigbare opvattingen over zijn heerschappij. Zo wou hij de oude beginselen van de soevereiniteit uit het ancien régime verzoenen met nieuwe, liberale denkbeelden over staat en maatschappij. Zijn macht was dus alles behalve gebruikelijk. Ook het persoonlijke leven van de vorst beschreef De Zutter gedetailleerd. Deze historische biografie, dat ook illustraties bevat, telt ongeveer 80 pagina’s.

Na afloop van de voorstelling kon er op de receptie nog verder gekeuveld worden over het boek. De schrijver werd er gebombardeerd met loftuitingen en sloeg nog een praatje met de genodigden. Daar vertelde de auteur ons ook nog wat meer over de bibliotheek van Gent. ‘De bibliotheek was ten tijde van koning Willem een van de rijkste bibliotheken van het land. Ze hadden een zeer uitgebreide collectie en kende dan ook een hoog aanzien bij de mensen.’


logo-gent-kleurt-oranje-DEFGeïnteresseerden kunnen het boek kopen in de boekhandel, aan de balies van de stedelijke musea en historische huizen en in de Stadswinkel. Ook de bibliotheek bezit enkele exemplaren die uitgeleend kunnen worden.

Boekvoorstelling ‘Vivat Willem! onzen Koning. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 1815-1830’