The love of Richard Nixon ? Een song, een biografie en 4 Nixon-films. (Deel 1)

eenmantegendewereldIn 2004 hoorde ik op de radio een opvallende, merkwaardige song van de rockgroep The Manic Street Preachers: The love of Richard Nixon – een nummer op hun pas gelanceerde cd Lifeblood. De synthpop-song eindigde met de stem van de verguisde ex-president van de VS zelf: twee zinsneden, geplukt uit de televisietoespraak waarmee hij zijn ontslag als president nam.

‘ In all the decisions I have made in my public life
I have always tried to do what was best for the nation (…)
I have never been a quitter.’

Een song over Richard Nixon (1913 -1994), 10 jaar na zijn dood ? Mijn belangstelling was meteen gewekt. Eerst dacht ik dat het een satire was, daarin gesterkt door het schertsende bijhorende videoclipje, met de intro ‘What if the Watergate scandal never happened’. Maar als je de tekst van het lied eens herleest zie je dat de ironie vrij oppervlakkig is.  De song is uiteraard geen hommage maar de nogal melancholische, nostalgische tekst lijkt wel op een verdedigingsrede van een zich verongelijkt voelende, mokkende Nixon, alsof  er terugblikkend toch iets goed te praten valt en het beeld van de publieke opinie over Nixon als een soort ‘Richard III in the White house’ onterecht was:

‘People forget China and your war on cancer
Yeah they all betrayed you
Yeah and your country too.’

Toch een wat verrassende  tekst van een alternatieve rockgroep, bekend om hun links-geëngageerde nummers.
Voor ik hier  verder op in ga eerst een zeer korte biografische schets van de meest omstreden Amerikaanse president van de 20ste eeuw. Richard Nixon groeide op als zoon van een arme Californische citroenboer en kruidenier, maar kon zich na de Tweede Wereldoorlog opwerken tot Republikeinse senator. Nadien werd hij vice-president onder president Dwight Eisenhower (1952 -1960). In 1960 verloor hij de strijd om het presidentschap van John F. Kennedy, na een legendarisch televisiedebat waarin de fotogenieke Kennedy beter bij de kijkers scoorde, ondanks het feit dat diegenen die het debat via de radio beluisterden juist Nixon als winnaar aanduidden. Na een nieuwe nederlaag in een strijd om het Californische gouverneurschap trok hij zich enkele jaren uit de politiek terug maar later maakte hij een succesvolle come-back en won hij in 1968 de presidentsverkiezingen. Zijn presidentschap in volle Vietnamoorlog verliep vrij turbulent met vele en gewelddadige protestmanifestaties tegen zijn beleid, maar toch werd hij met een overweldigende meerderheid in 1972 herkozen. Hij trad in 1974 echter af vanwege het Watergate-schandaal. Deze kwestie  had hem steeds verder in het nauw gedreven, zodat het Congres de procedure om hem af te zetten (impeachment) wou opstarten. Het was immers duidelijk geworden dat Nixon tijdens de presidentsverkiezingen ongeoorloofde methodes van zijn campagneteam had proberen te verdoezelen, onder meer een inbraak om afluisterapparatuur te plaatsen in het hoofdkwartier van de Democraten, het Watergatecomplex. Nixon kreeg gratie van zijn opvolger Gerald Ford en moest nooit voor de rechter verschijnen. Hij verdween van het politiek toneel, maar trachtte in zijn latere levensjaren toch een zeker respect te herwinnen door zijn verwezenlijkingen te beklemtonen, en tot op zekere hoogte slaagde hij er zelfs na verloop van tijd in om het algemene beeld over hem wat – naar keuze – te manipuleren/corrigeren/nuanceren. Zodat bij zijn dood in 1994 alle nog levende presidenten van de VS bij zijn begrafenis aanwezig waren en de commentaren en beschouwingen in de media een heel stuk minder negatief klonken dan de eerste jaren na de Watergate-affaire.

love of richard nixonVandaar dat het dan uiteindelijk toch niet zo eigenaardig was dat tien jaar later The Manic Street Preachers in ‘The love of Richard Nixon’ ook een paar van zijn verdiensten opsomden. De wat melancholisch klinkende song is verre van een afrekening met Nixon. Maar het moment waarop ze de cd met deze song lanceerden, 14 dagen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2004, was absoluut niet toevallig: dit werd als een statement beschouwd tegen George W. Bush. Bush dong toen naar een tweede ambstermijn, terwijl hij omwille van zijn Irakoorlog door links-liberale kiezers al even gehaat werd als Richard Nixon ten tijde van de Vietnamoorlog.

Was Nixon dan toch niet zo’n slechte president en was hij ‘beter’ dan George W. Bush? Historicus en VS-specialist Maarten van Rossem schreef twee jaar later in 2006 een artikel  in het Historisch Nieuwsblad waarin hij zich afvroeg wie de ‘slechtste president’ van de VS sinds 1900 was: Harding, George W. Bush of Nixon ? Hij speelde uiteindelijk ondubbelzinnig  Nixon de zwarte piet toe, omdat hij een gevaarlijk én intelligent man was, die met al zijn onwettige handelingen en beslissingen de Amerikaanse politieke constitutionele verhoudingen veel schade heeft toegebracht.En Van Rossem is zeker niet de enige historicus die er zo over denkt. Want hoe meer  archiefstukken en geheime documenten  uit de Nixon-jaren openbaar gemaakt worden hoe meer het beeld opnieuw in Nixons nadeel kantelt. Zodat de laatste jaren enkele biografieën en andere boeken met nieuw historisch materiaal verschenen die het beeld van de paranoïde, wat duistere loner in het Witte Huis, in een omgeving van leugens, machtsmanipulaties en intriges waarin niemand niemand meer vertrouwde, hebben herbevestigd.

Eén ervan is eind 2015 in het Nederlands vertaald: Eén man tegen de wereld: de tragiek van Richard Nixon van de New York Times-journalist Tim Weiner, een voormalig Pulitzerprijswinnaar in de journalistiek. Weiner is een specialist in de Amerikaanse binnenlandse en buitenlandse inlichtingendiensten en schreef daarover al twee bestsellers: Vijanden van de staat: de geschiedenis van de FBI en Een spoor van vernieling: de geschiedenis van de CIA, waarvoor hij de National Book Award for Non-fiction kreeg in 2008. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij in zijn boek veel aandacht besteedt aan Nixons relatie met de inlichtingendiensten, net zoals aan zijn bedrog, manipulaties en intriges, zijn (illegale) beleidsbeslissingen met het oog op zijn herverkiezing, zijn buitenlandse politiek en de binnenlandse en buitenlandse reacties erop. Hij heeft minder oog voor zijn binnenlandse politiek an sich: Nixon focuste zich volgens de auteur trouwens zelf ook vooral op de buitenlandse politiek en de Vietnamoorlog in het bijzonder…  Weiner concentreert zich in hoofdzaak op Nixons ambtstermijn als president: zijn jeugdjaren en zijn vice-presidentschap onder Eisenhower worden in enkele pagina’s afgehandeld.

Hij schreef een gedetailleerd, maar vlot lezend verslag van die turbulente periode, geen compleet uitgewerkte biografie: Nixons presidentiële jaren worden haast chronologisch beschreven. Ondanks deze traditionele benadering heeft dit boek zeer veel verdiensten. De onderzoeksjournalist begroef zich ter voorbereiding enkele jaren in archieven: zijn publicatie is voor een groot deel gebaseerd op documenten waarvan de geheimhouding tussen 2007 en 2014 opgeheven is en beschrijft dus een heleboel feiten die pas de laatste jaren aan het licht gekomen zijn.

Om maar één voorbeeld te geven: op een cruciaal moment tijdens de Jom Kipoeroorlog tussen Israël en een aantal Arabische landen (1973), toen sensoren  van de inlichtingendiensten in de Zwarte Zee vaststelden dat Rusland nucleaire wapens naar Egypte aan het verschepen was, bevond de steeds dieper in het Watergate-schandaal wegzinkende Nixon zich in stomdronken toestand. Dit bleek uit de in 2007 vrijgegeven notulen van admiraal Moorer. Volgens Weiner helderden die notulen ‘één van de meest mysterieuze gebeurtenissen van de moderne Amerikaanse geschiedenis’ op: ze beschreven een nachtelijke spoedvergadering waarin admiraal Moorer, minister van Buitenlandse zaken Kissinger en andere hoge medewerkers van de president zelf het heft in handen namen en snel beslisten hoe ze op die Russische actie zouden reageren. Nixon was er gewoon niet bij, hoewel Kissinger na het uitlekken van het nucleaire alarm tegen de pers gelogen had dat Nixon de zaak in handen had genomen… Overigens zijn Nixons drankgebruik en slaapgebrek constantes die doorheen het boek terugkomen.
Weiners oordeel over Nixon is genadeloos. Hoewel hij vond dat Nixon ‘een onmiskenbare grootheid’ en ‘een onovertroffen talent voor de kunst van de politiek’ bezat noemt hij Nixon ‘een groot, slecht man’,  ‘zeer gevaarlijk’ en  ‘een Shakespeariaanse koning’. Met die laatste vergelijking kwam hij natuurlijk niet als eerste, zoals het ironische ‘Richard the Third in the White house’  in de song van The Manic Street Preachers ook al aantoont… Even terzijde: Nixons ouders gaven hun zonen ook bewust de voornamen van Engelse koningen, maar bij de toekomstige president hadden ze wel Richard Lionheart in gedachten.
Volgende passage uit Weiners boek is opnieuw onverbiddelijk: ‘Richard Nixon kende geen moment vrede. Een duistere geest bezielde hem – kwaadaardig en gewelddadig, gedreven door woede en een onstilbaar verlangen naar wraak. Op z’n slechtst stond hij aan de grens van de waanzin. Hij dacht dat de wereld tegen hem was. Hij zag overal vijanden. Zijn grootheid werd een arrogante grandeur. Uit ervaring was hij bijzonder achterdochtig, van nature was hij een ongeneeslijke bedrieger. Door een politieke opponent kreeg hij al vroeg een onuitwisbare bijnaam opgeplakt: Tricky Dick.’
Hij was niet vies van psychologische oorlogsvoering en intimidatie, ook in zijn relaties met de Sovjet-Unie, vaak in samenspraak met Kissinger. Die laatste gaf bij de aanvang van Nixons presidentschap aan een vertrouweling van Nixon, Garment, de opdracht om in het gezelschap van veronderstelde KGB-agenten, Nixon als een ‘dolle bezetene’ voor te stellen, om de Sovjets angst in te boezemen. Garment voerde de opdracht uit en vertelde dat Nixon  ‘een dramatisch ontwrichte persoonlijkheid was, in staat tot barbaarse wreedheden, voorspelbaar onvoorspelbaar’. 30 jaar later schreef hij dat alles wat hij toen over Richard Nixon zei later vreemd genoeg ‘min of meer waar bleek te zijn’.
Weiner laat met behulp van dergelijke citaten geen kans voorbijgaan om een vernietigend beeld van Nixon te schetsen. Hij noemt hem een teruggetrokken, sinister man die niet hoog opliep met de mensen die hij moest besturen: ‘Het Amerikaanse volk is een stelletje sukkels. Het grijze middelmatige Amerika, het zijn sukkels’ citeert hij hem. Nixon beschouwde zichzelf ook niet als iemand van ‘het establishment’, want in zijn gedachtenwereld was ook dat tegen hem, maar hij was wel een man met een missie en doordrongen van de overtuiging dat hij de wereld kon veranderen. En hiervoor moest alles wijken. In de ogen van Nixon was iedere Amerikaanse burger en iedere gekozen functionaris die oppositie voerde tegen de oorlog in Vietnam, een vijand. En Nixons grote passie was, dixit Weiner,  de vernietiging van zijn vijanden in binnen- en buitenland. Op het einde van zijn ambtstermijn werd zijn regering er ‘een van mensen, niet meer van wetten’. ‘Als de president het doet, is het niet illegaal’ beweerde Nixon later. Eén zin die Nixon en zijn mateloze ‘arrogantie van de macht’ al bijna evenzeer verraadt als een halve biografie … Weiner schetst de context waarin Nixon dit zei niet, maar het is de beroemdste zin uit een legendarisch interview met celebrity-journalist David Frost.

the-last-of-the-presidents-menNa dit uitstekende boek van Weiner verscheen nog een nieuwe publicatie over Nixon: The Last of the President’s Men van de voormalige Washington Post-journalist Bob Woodward. Hij en zijn collega Carl Bernstein  brachten met hun onthullende reportages en speurwerk in 1972 het Watergate-schandaal aan het licht, dat uiteindelijk Nixon ten val zou brengen. Over hun ervaringen tijdens hun reportagereeks schreven ze later het boek All the President’s Men, in het Nederlands wat ongelukkig vertaald als Alleman van Nixon’s staf. Meer dan 4 decennia later is The Last of the President’s Men gebaseerd op ongepubliceerde memoires, archieven  en een  40 uur interview met de momenteel 90-jarige Nixon-medewerker Alexander Butterfield, de man die het bestaan van de White House-tapes aan het licht bracht: de geluidsopnames die de gesprekken in de het Witte Huis moesten registreren. Ironisch genoeg een idee van Richard Nixon zelf, dat uiteindelijk zijn eigen val zou veroorzaken. Het boek schetst een beeld van Nixon, maar dan voornamelijk door de ogen van Butterfield. Ik kon het zelf nog niet lezen (het is gloednieuw, u mag het zelf als eerste komen halen) maar dit is alvast de mening van een New York Timesrecensent over Woodwards nieuwe worp:

‘It erases the image of the visionary foreign policy maker that the disgraced president tried to spin in his later years. This volume, however, simply amplifies (rather than revises) the familiar, almost Miltonian portrait of the 37th president that has emerged from the White House tapes and myriad biographies, as a brooding, duplicitous despot, obsessed with enemies and score-settling and not the least bit hesitant about lying to the public and breaking the law.’

Zowel Weiner als Woodward trokken dus gelijkaardige conclusies en herbevestigden  het oudere beeld over Nixon.

Hoe werd Nixon de afgelopen decennia eigenlijk in fictiefilms voorgesteld? In een volgende bijdrage gaan we in op vier knappe fictiefilms waarin Nixon een centrale rol speelt.

Wouter De Raes, collectie geschiedenis

The love of Richard Nixon ? Een song, een biografie en 4 Nixon-films. (Deel 1)

Nieuw voetbaltijdschrift PUSKAS

Puskas 01 Cover Hires

Naar het model van het wielertijdschrift Bahamontes – genoemd naar wielerlegende Federico Bahamontes – brengt uitgeverij Cascade een gelijkaardig voetbaltijdschrift uit.

Maar Puskàs, wie was dat ook weer?  Ferenc Puskás, geboren Ferenc Purczeld, was een Hongaarse voetballer en voetbaltrainer. Deze met rugnummer 10 spelende linksbenige aanvaller was een van de meest productieve topscorers ooit. Denk aan het voetbal in de jaren ’50 en ’60, met zwarte voetbalschoenen en een bruine lederen bal.

Het nieuwe tijdschrift Puskàs vertelt straffe, maar ook vaak onbekende voetbalverhalen.  Voetbalgeschiedenis van binnen- en buitenland, geïllustreerd met werk van de beste fotografen. U kunt de afzonderlijke nummers lenen in Bibliotheek Zuid.

Puskàs verschijnt 4 maal per jaar, telkens 144 pagina’s lees-en kijkplezier.

 

Nieuw voetbaltijdschrift PUSKAS

Zomerboeken Non-fictie 2016

hetlevenovertienmiljoenjaarWil u zich deze zomer op een verantwoorde wijze in uw luie zetel neervlijen? Geboeid door een uitstekend boek lijkt ons dan de allerbeste optie. De medewerkers van de non-fictie-afdeling  proberen u daarbij te helpen: we namen het voorjaarsaanbod aan nieuwe boeken onder de loep en maakten overzichtslijstjes  met  de belangrijkste en beste boeken:

Filosofie
Geschiedenis en politiek
Kunst
Mens en maatschappij
Psychologie en gezondheid
Religie
Vrije Tijd
Wetenschappen en techniek

Per rubriek gaan we wat dieper in op een aantal echte toppers op deze lijsten.

SPQR van Mary Beard beschouwen we als de absolute voorjaarsklapper uit de lijst Geschiedenis en politiek. Beard schreef een meesterlijke geschiedenis van het Romeinse Rijk voor een breed publiek, wat haar niet weerhield om populaire mythes te ontmaskeren en bronnen kritisch in vraag te stellen. Nog twee indrukwekkende nieuwe titels: in De Zijderoutes bekijkt Peter Frankopan de wereldgeschiedenis eens vanuit een Aziatisch perspectief en in De Duitse Oorlog beschrijft Nicholas Stargardt aan de hand van brieven en dagboeken hoe Duitse burgers en soldaten de Tweede Wereldoorlog beleefden.
De controversieelste en verrassendste bestseller op de geschiedenislijst is ongetwijfeld The Rise and Fall of American Growth. The US standard of living since the Civil War van de gerenommeerde econoom Robert Gordon. Met zijn ophefmakende stelling dat er de laatste 45 jaar geen grote technologische revoluties meer plaatsgrepen joeg hij wereldwijd techno-optimisten (zoals Bill Gates) de gordijnen in. De technologische vernieuwingen tussen 1870 en 1970 waren belangrijker en verliepen sneller: toen overspoelde de VS de wereld met grote uitvindingen die het dagelijkse comfort enorm verbeterden en de levensverwachting spectaculair deden stijgen. Na 1970 voegde de zgn. Derde Industriële Revolutie met o.a. de opkomst van het internet daar weinig aan toe, noch aan de levensstandaard, noch aan de economische groei en productiviteit. Daarbovenop voorspelt Gordon dat door dit gebrek aan grote uitvindingen de lage groei nog 25 jaar zal aanhouden.
Voor nog gewaagdere toekomstprojecties op héél lange termijn zorgen paleontoloog Jean-Sébastien Steyer en modelontwerper / illustrator Marc Boulay in Het leven over tien miljoen jaar, een boek uit de lijst Wetenschappen en Techniek. Het boek probeert méér dan een kleurrijk geïllustreerde, totaal vrijblijvende science-fiction-fantasie te zijn: het creëert een realistisch, ‘evolutionair en esthetisch verantwoord perspectief’. Op basis van hedendaagse, wetenschappelijke kennis van o.a. de paleontologie, de platentektoniek en de evolutieleer schetsen de auteurs een ‘plausibel scenario’ hoe de huidige fauna zich over miljoenen jaren zou kunnen ontwikkelen. Van de Homo sapiens zou dan al lang geen sprake meer zijn…
Wat lichtere kost in de rubriek Vrije tijd. Zomer = Tour-tijd. Vele wielerliefhebbers zullen in juli opnieuw aan hun televisiescherm gekluisterd zitten. De kans dat een Belg dit jaar de Tour wint is alweer uiterst miniem maar met Lucien!, de autobiografie van de laatste Belgische Tourwinnaar Lucien Van Impe, kunnen oudere supporters nostalgisch herinneringen ophalen aan vervlogen tijden. Jongere lezers kunnen dan juist weer kennismaken met het legendarische klimfenomeen. Van Impe gaat in zijn boek vooral in op zijn Tourtriomf in de bloedhete, memorabele zomer van 1976, nu alweer 40 jaar geleden.
Vakantie: ook tijd om uw overbodige spullen naar de kringloopwinkel te brengen? Trendwatcher James Wallman schrijft in zijn boek Ontspullen dat er een verband zou zijn tussen te veel bezittingen verwerven, obesitas en te weinig lichaamsbeweging. De accumulatie van vetten, suikers en bezittingen was het afgelopen millennium een noodzaak om te overleven, maar dit bedreigt nu onze gezondheid. Door de stagnerende economie zit er volgens de auteur niets anders op dan te ontvetten. Tegenover de risico’s van consumptie omwille van prestige, plaatst hij het delen van belevenissen. Dit boek is een praktisch manifest voor een nieuw en gelukkiger waardensysteem in de 21ste eeuw.
Ook voor wie tijdens de vakantie op zoek gaat naar een nieuw lief is er nog hoop. Het praktische boek De nieuw single : wat als je (opnieuw) alleen bent doorbreekt het stereotype mediabeeld over de 1,6 miljoen gelukkige singles in België. De auteurs stellen dat onder de singles verscheidenheid nu troef is. De zoektocht naar een nieuwe partner en de verschillende fases bij het aangaan van een nieuwe relatie zijn ook niet voor iedereen hetzelfde. Kortom, een boek om uw situatie als single beter in te schatten.
Naast meer praktische titels, zoals de twee voorgaande, vindt u op de lijst Mens en Maatschappij ook boeken over de brandend actuele thema’s van deze tijd. Over vluchtelingen bijvoorbeeld: in Vluchten hoeft niet meer volgt u de belevenissen van oorlogsvluchtelingen en hun buddies van nabij. Op basis van interviews met talrijke vluchtelingengezinnen stellen de auteurs dat het beeld van de gelukzoeker-vluchteling niet altijd klopt. Zo moest Mustafa samen met zijn gezin Syrië ontvluchten omdat hij uit het leger van Assad deserteerde. De buddies vertellen over hun motieven om vluchtelingen op te vangen en hen beter te laten integreren in onze samenleving.
Nog één topper, nu op de lijst Kunst. Over de Belgische schilder Henri Evenepoel was nog niet veel gepubliceerd, maar nu brengt Eric Min in Evenepoel (1872 -1899). Een schilder in Parijs een aantal nog onbekende feiten aan het licht. Hiermee verschijnt eindelijk de uitvoerige biografie die de veelbelovende, maar zeer jong aan tyfuskoorts gestorven, kunstenaar al lang verdiende. Tegelijkertijd schetst Eric Min (tevens auteur van De eeuw van Brussel) met dit boek ook een boeiend beeld van het Parijse kunstmilieu, waarin Evenepoel sinds 1892 verkeerde.

Tot zover dit kransje aanraders op onze zomerlijsten.  De komende weken vindt u op twee themastandjes op de tweede en derde verdieping in Bib Zuid nog een grotere selectie. Kom uw zomerboeken zelf maar kiezen!

Wij wensen u in elk geval veel leesplezier !

Afdeling Non-fictie

Zomerboeken Non-fictie 2016

APK Library sessions: Trombone (za. 14/05)

20151216_DO_apktrombone1

De trombone staat centraal in het afsluitend concert van de library sessions voorjaar 2016. Leerkracht Frederik Heirman en zijn leerlingen van de Academie voor Podiumkunsten Gent (APK) brengen een gevarieerd aanbod met een solonummer, duetten, een klassiek trombone kwartet en een jazz trombone ensemble.

De optredens in de Afdeling Muziek en Film van bib Zuid zijn gepland van 15 tot 16 uur. De toegang is gratis. Iedereen is welkom en reserveren is niet nodig.

Deelnemers

  • trombone: Tom Achtergaele, Lucien Hebbelynck, Guus Colman, Hugo Canière, Margo Salembier, Jan Carpentier, An Verleysen, Thomas Cuyckens, Edward Feys, Wim Uyttenhove, Laura Pillen en Frederik Heirman
  • drums: Tilly De Lange
  • gitaar: Kim Huyghe
  • basgitaar: Frederik Heirman

Programma

Favorieten

Philippe Paelinck

APK Library sessions: Trombone (za. 14/05)

Belezen Wetenschappers In Vooruit – aflevering 6

image004

Op woensdag 24 februari 2016 interviewde Pat Donnez UGent-wetenschappers Jan Tolleneer (gastprofessor UGent Bewegings- en Sportwetenschappen), Rik Van Haaren (em. prof. Kenniscentrum Geneeskunde en Kindergeneeskunde), Eric Mortier (Afgevaardigd-bestuurder UZGent en anesthesist) en Stijn Vanheule (Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie) over hun favoriete literaire werken.

Jan Tolleneer kiest eerst voor Joe Speedboot (2005) van de Nederlandse schrijver Tommy Wieringa: een roman over de vriendschap tussen twee jongeren Fransje Hermans en Joe Speedboot. Tolleneer heeft de narratieve en heel goed opgebouwde roman aanbevolen in het vak Toegepaste Ethiek omdat Joe, “een sportman in veel opzichten”, Fransje, “een biomedisch model in een rolstoel”, uit zijn isolement haalt. Fransje, die het romanverhaal met humor en een harde, realistische toon zelf vertelt en schrijft in twee delen (Penseel; Zwaard),  ontwikkelt zich zelfs tot een armworstelaar dankzij de kracht in zijn rechterarm (“ook een metafoor voor het schrijven?”).

Ook Tolleneers tweede romankeuze De wereld volgens Garp (1978; The world according to Garp) van de Amerikaanse schrijver-“superverteller” John Irving bevat de combinatie van literatuur en sport. Het tragikomische hoofdpersonage (nvdr: T.S. = Technical Sergeant: verwekt door een soldaat met hersenbeschadiging tijdens de Tweede Wereldoorlog en een verpleegster die later feministe wordt, Jenny Fields) Garp kiest voor het schrijverschap en het beroep van worstelaar. De roman is geschreven vanuit “een emotionele woede” en komt op voor zwakkeren en kansarmen in de samenleving. Bij het verschijnen van Garp werd John Irving wereldberoemd en in 1982 werd de roman verfilmd met Garp vertolkt door Robin Williams (overleden in 2014).

Rik Van Haaren is geboeid door Siddhartha (1922,  Siddhartha : eine indische Dichtung) van de Duits-Zwitserse schrijver Hermann Hesse (nvdr: Nobelprijs voor de Literatuur in 1946). Het verhaal is een spirituele reis van de jongen Siddhartha door India op zoek naar zijn ware zelf. Van Haaren leest een fragment voor waarin Siddhartha tijdens een ontmoeting met Boeddha (in de roman Gotama genoemd) kiest voor het verder zetten van zijn pelgrimstocht “om afscheid te nemen van iedere leer en van iedere meester om zo op eigen kracht mijn doel te bereiken of te sterven”. Daarna beklemtoont Van Haaren het actuele belang van Hesse als pacifist, humanistisch taoïst en zijn actuele populariteit (nvdr: mogelijk anwoord op “Welk leven moet ik eigenlijk leiden? (…) los van autoriteiten en ideologieën”).

Van Haaren verrast vervolgens met een eerste jeugdpublicatie in Belezen Wetenschappers in Vooruit, Het universum uitgelegd aan mijn kleinkinderen (2011, L’univers expliqué à mes petits-enfants) door de Frans-Canadese ondertussen “waanzinnig populaire” (zie ook YouTube) sterrenkundige Hubert Reeves. Het is geen roman maar wel een fantastisch verhaal over het heelal (sterren, water, zwarte gaten …), toegankelijk voor kinderen en jongeren vanaf circa 12 jaar en voor volwassenen.

Eric Mortier kiest voor de omvangrijke experimentele, postmoderne roman (circa 700 pagina’s) House of leaves (2000, Het kaartenhuis) van de Amerikaanse schrijver Mark Z. Danielewski omwille van de diverse vreemde vormen (lege pagina’s, lettertypes … herinnerend aan Paul van Ostaijens Music Hall) en de verschillende verhalen (oorspronkelijke verhaal van een overleden, oude man Zampano wordt becommentarieerd door Johnny Truant met een centrale rol voor een vreemd huis (“binnenafmetingen groter dan buitenafmetingen”; nvdr: het woord huis is consequent in het blauw gedrukt in de roman). De romanvorm en
-inhoud en bij uitbreiding de literatuur, “een huis met vele kamers”, staan garant voor een actieve, moeilijke relatie met de werkelijkheid – Pat Donnez verwijst in dit verband naar het theoretisch werk van Kathryn Hume (nvdr: o.m. Fantasy and mimesis : responses to reality in Western literature uit 1984).

Ook het tweede favoriete werk van Eric Mortier is een uitgebreide (circa 650 pagina’s) postmoderne roman De slinger van Foucault (1988, Il pendolo di Foucault) van de in 2016 overleden Italiaanse schrijver-mediëvist-semioticus Umberto Eco (bekend van de verfilmde roman De naam van de roos). De roman is onder meer “een epistomologisch tractaat” – een zoektocht naar het antwoord op de vraag “Wat is betrouwbare kennis?” en een occult spelletje met belangrijke gevolgen (bv. de slingerpunt verwijst naar tellurische (aardse) stromen).

Stijn Vanheule spreekt bezield over het gedicht Niets tweemaal (1957) van de Poolse dichteres Wislawa Szymborska. Zij kreeg de Nobelprijs voor de Literatuur in 1996 (de jury noemde haar “de Mozart van de poëzie, een vrouw die de elegantie van taal vermengde met de razernij van Beethoven”) en overleed in 2012. Het gedicht, een “absoluut sleutelwerk” volgens Vanheule, is onder andere verschenen in De vreugde van het schrijven : een keuze uit de poëzie van Wislawa Szymborska (1997) en in Einde en begin : verzamelde gedichten (2007). Stijn Vanheule vindt dat de dichteres denkpatronen uitdaagt, meditatief is, aandacht heeft voor de natuur en vooral een leidraad is om te luisteren naar mensen. Hij verbindt haar poëzie met zijn wetenschappelijk vakgebied, de psychoanalyse: de poëzie hoort bij het contingente (“waar, maar niet noodzadelijk”) en de “verwondering in essentie (liefde)” als essentieel deel van zijn wetenschap.

Vanheule eindigt met de roman Bezonken rood (1981) van de Nederlandse schrijver Jeroen Brouwers: een autobiografische fictie en een hommage aan zijn overleden moeder die gemarteld werd in een Jappenkamp Tjideng in Indonesië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vanheule bespreekt een sleutelscène waarbij zijn moeder rijst steelt voor hem (Brouwers als kleuter) en betrapt wordt. Er vindt bij Brouwers een “vreemde identificatie” plaats in verband met zijn moeder: “zijn gezicht valt van hem af”. Vervolgens duidt Vanheule het innerlijke van het personage Brouwers: hij kan het nieuwe niet zien wegens een traumatisering van binnen uit en kan ook niet verdringen, wat noodzakelijk is voor het ervaren van intimiteit.

 Op woensdag 27 april 2016 zijn volgende wetenschappers te gast (meer info op website Vooruit):

  • Kristiaan Versluys (Directeur Onderwijsaangelegenheden; Amerikaanse literatuur)
  • Frederik Anseel (Organisatiepsychologie)
  • Nadia Sels (Klassieke mythologie, Oudgriekse letterkunde)

Verslag van aflevering 7 volgt in de loop van de maand mei 2016.

Joël Neyt, bibliotheekmedewerker voor
Literatuurafdeling Stedelijke Openbare Bibliotheek Gent

Belezen Wetenschappers In Vooruit – aflevering 6

Een avond stripplezier in de bibliotheek

schrauwenArseneschrauwen-4

‘Vanavond gaan we naar de Stripclub’. Het levert meestal hilarische reacties op als we dat aan vrienden vertellen. Maar ik zeg het meestal ook met een grote smile op mijn gezicht want ik ben heel blij dat die club werd opgericht door tekenares Leslie Saurus en haar lieftallige partner Pedro (oh ja, eigenaar van de stripwinkel The Epic). Het is soms een eenzame hobby: het verzamelen van stripverhalen/graphic novels en ze lezen. Maar dankzij de Stripclub kan ik om de twee maanden eens lekker de ‘geek’ gaan uithangen met lotgenoten.

Dankzij de bibliotheek van Gent en stagiair Jeremy Herremans, konden we woensdagavond samentroepen op de stripafdeling van de bib. Omgeven door strips, wat wil een fan nog meer?
Het was een lekker warme dag, terrasjesweer dus, maar toch trotseerde een grote groep de avondwarmte die binnenviel door de bibliotheekramen.

Arsene Schrauwen
Negen verwante zielen die een boom opzetten over ‘Arsène Schrauwen’, een quasi fictief levensverhaal over de opa van Olivier Schrauwen, tekenaar van dienst. Dat Olivier Schrauwen als stripauteur nog potten zal breken is duidelijk, hij werd heel recent genomineerd voor de Will Eisner Comic Industry Award, de zogenaamde ‘Oscars van het stripverhaal’.
De stripclub werkt steeds aan de hand van een shortlist (opgesteld door de aanwezige leden) en daaruit wordt er altijd een ‘winnaar’ gekozen via een poll die op de facebookpagina van de stripclub staat.
Een ding was zeker: de meeste aanwezigen waren vrij verrast door het verhaal. De cover van ‘Arsène’ heeft nogal een oude, ‘Kuifjesachtige’ indruk, maar de inhoud van het boek bewees het tegendeel. Het opvallend kleurgebruik van blauw en rood, de architecturale afbeeldingen, de onopvallende doordachte grapjes, en de soms wat naïeve personages maken van de strip een echte aanrader.

Interesse?
Willen jullie er volgende keer ook bij zijn? De stripclub komt tweemaandelijks samen op verschillende locaties. Meer informatie kan teruggevonden worden op de facebookpagina .

We bedanken alvast de bibliotheek van Gent en Jeremy Herremans voor de mede-organisatie van deze alweer fijne avond.

Veerle Devos en Pieter Blomme, deelnemers

Een avond stripplezier in de bibliotheek

Een grote dag voor de kleine Cervantes 2016

DKC-logo-PRINT

Een verslag van onze stagiaire

De kleine Cervantes is een jeugdliteratuurprijs die dit jaar aan zijn 18e editie toe was. Voor jongeren is 18 jaar een belangrijke leeftijd om te bereiken maar ook voor deze wedstrijd. Het is dan ook speciaal voor deze editie dat Carll Cneut, de bekende Gentse tekenaar een nieuw logo heeft ontworpen voor, en van, de kleine Cervantes. Ik moet eerlijk toegeven dat ik op voorhand niets afwist van het bestaan van deze prijsuitreiking, maar ik ben heel blij dat ik de kans gekregen heb om het mee te maken.

Het slotdebat dat gehouden werd op donderdag 21 april 2016 stond helemaal in het teken van Miguel de Cervantes, de beroemde schrijver. Hij is 400 jaar geleden overleden op 23 april en daar konden ze bij deze wedstrijd niet zomaar aan voorbijgaan. De presentatoren, Igor (18 jaar) en Robbe (13 jaar) kwamen dan ook het podium opgereden op hun denkbeeldige paarden als Don Quichot en zijn trouwe knecht Sancho Panza. Daarmee was de toon meteen gezet. Het presentatieduo zorgde de hele dag voor een ontspannen sfeer waarin iedereen zich vrij voelde om zijn mening te uiten en waar zeker al eens gelachen kon worden.

Ik vind het jammer om te moeten zeggen dat ik niet de kans gekregen heb om de genomineerde boeken op voorhand te lezen. Nu ik iedereen er zo enthousiast en eerlijk over heb horen praten heb ik des te meer zin om dat zo snel mogelijk te doen. De boeken waarover gediscuteerd werd en waarvan de auteurs allen hoopten om deze mooie prijs in handen te krijgen waren:

Vijf boeken met heel uiteenlopende thema’s, waarover iedereen het eens is dat ze zeker de moeite waard zijn. Hier en daar werd wel eens een minpuntje vermeld maar niets dat afbreuk doet aan de unanieme mening dat deze auteurs stuk voor stuk trots mogen zijn op het werk dat zij geleverd hebben.

Alle juryleden, niemand minder dan 120 studenten van 7 middelbare scholen in Gent uit de eerste graad, hadden zich ingezet om deze boeken te lezen en te beoordelen. Voor elk boek afzonderlijk hebben ze leessessies en workshops gevolgd waarin zij op actieve wijze probeerden de boeken te begrijpen. Het resultaat hiervan waren prachtige foto’s die de verhalen uitbeelden en geprojecteerd werden alvorens elk boek besproken werd. Ook quotes van favoriete stukken of gedachten over de boeken waren verzameld. Hieruit werden er telkens 5 gekozen door Don Quichot, “volledig op toeval berustend”, al hoorde je hem regelmatig twijfelend mompelen en zag je hem naar een volgende quote grijpen alvorens er echt een te kiezen. De schrijvers van de quotes kregen de kans om hun mening te delen tijdens een gesprek op het podium maar ook het publiek mocht zich laten horen. Dit leidde tot leuke, openhartige betogen over de boeken waar de auteurs geboeid naar luisterden.

Na dit alles kregen de leerlingen de kans om te beslissen wie de uiteindelijke winnaar van de kleine Cervantes 2016 zou worden. Om de spanning te vergroten werd de uitslag pas bekend gemaakt na de middagpauze. Dan was het eindelijk zover. De bekendmaking van de winnaar door de Schepen van Cultuur Annelies Storms. Na een korte speech om iedereen die meewerkt aan de organisatie van deze dag te bedanken kregen we eindelijk de uitslag te horen. Tromgeroffel werd vervangen door klappende handen en stampende voeten en de winnaar van de kleine Cervantes 2016 is … Anna Woltz met haar jeugdroman ‘Honderd uur nacht’. Luid applaus barstte los en de blijdschap en opluchting waren te lezen op het gezicht van de auteur toen zij naar voren liep om haar unieke prijs in ontvangst te nemen.

Nu de spanning eraf was, werd het tijd om wat meer te weten te komen over auteurs die deze mooie boeken geschreven hebben. Ze werden allen uitgenodigd op het podium, na een interview met de winnares, om vragen uit het publiek te beantwoorden. Zo kwamen we onder andere te weten hoelang ze erover gedaan hadden om de boeken te schrijven, hoe ze op het idee van een verhaal komen en op welke manier ze besluiten welke titel het boek zal meekrijgen. Voor elke schrijver was er een heel ander proces aan de publicatie vooraf gegaan maar allen waren ze zeer tevreden met het eindresultaat. Nog meer nu ze ook gehoord hadden hoe enthousiast de jongeren waren na het lezen van de boeken. Een dag als deze vol spanning, gebabbel en leerrijke maar vooral leuke discussies werd natuurlijk afgesloten met een drankje en de kans om je boeken te laten signeren.

Dit alles werd mogelijk gemaakt door de Cultuurdienst Stad Gent, in samenwerking met Bibliotheek Gent en de Kopergietery. Ik hoop dat zij dit nog vele jaren willen organiseren en nog vele jonge lezers kunnen bereiken want de uitreiking van de kleine Cervantes moet je gewoon eens kunnen meemaken.

Kaatje Geys, Stagiaire Bibliotheek Zuid

Een grote dag voor de kleine Cervantes 2016

Gelezen/bekeken: Batman – The Dark Knight Returns

batman

Een gastblog van ‘De Stripclub’

Leeftijd. Het is iets bijzonders om een verhaal eens te herontdekken. De film American Beauty had ik bijvoorbeeld destijds nog als twintiger in de bioscoop gezien op een moment dat een thema zoals een midlife crisis nog erg ver van m’n bed stond. Het was dan ook een akelige ervaring toen ik de film onlangs nog eens terugzag en me moest realiseren dat ik als kersverse veertiger plots wel een stuk dichter stond bij de dagelijkse problemen van Lester Burnham, het hoofdpersonage.

Ik was eens benieuwd of The Dark Knight Returns (in het Nederlands nogal knullig vertaald als De Terugkeer van de Dark Knight) van Frank Miller eenzelfde effect op me zou hebben. Leslie’s Stripclub leek me dan ook een handig excuus om dat boek eens uitvoerig in een groep uit te spitten. En dat met als inspirerend decor het vernieuwde Bal Infernal in Gent.

Het boek gaat dus over een ouder geworden Batman (50+), die na tien jaar afwezigheid z’n cape nog eens aantrekt om de misdaad te bestrijden in Gotham. In zijn kielzog passeren ook allerlei oude bekende (eveneens ouder geworden) vijanden van Batman de revue. Dat is meteen ook één van de belangrijke thema’s van het boek: wordt de criminaliteit in Gotham bestreden dankzij Batman of trekt hij door zijn aanwezigheid net niet meer criminelen aan. De Joker bijvoorbeeld (griezeliger dan ooit) besluit immers ook om nog eens ‘buiten’ te komen nadat hij al 10 jaar niet meer actief was in de branche.

Wat de leden van de Stripclub in ieder geval ook was opgevallen was dat de ondertoon van het boek nogal somber/cynisch is. Batman is niet meer de (min of meer) perfecte held die we kennen uit de films en zo, maar (consequent met zijn leeftijd) meer een ‘grumpy old man’ die hier en daar zelfs eerder meewarigheid opwekt. Is het nog wel nodig dat hij op zijn leeftijd nog een soort van burgerwacht moet spelen? Dat laatste laat Frank Miller ook handig door Batmans tegenstanders verkondigen in het verhaal.

Eén van de opmerkingen van de leden van De Stripclub was ook dat je het boek moeilijk kan lezen zonder enige voorkennis te hebben van het Batman-universum. Er passeren immers nogal veel oude bekenden uit de reeks de revue, waardoor het wel handig is om ze te kunnen plaatsen.

Selena Kyle, de Catwoman uit de reeks, wordt opgevoerd als oude vrijster. Jim Gordons tweede vrouw Sarah wordt naar het einde toe eens vermeld. En het is ook handig om weten dat Jason Todd de echte naam is van Robin, Batmans sidekick waarvan we in het boek te weten komen dat hij al een tijdje dood is. Eén van de leden van De Stripclub wist zelfs te vertellen dat z’n vermelde dood in het begin van het boek de aanleiding gaf om hem ook in de reeks een aantal jaar later te laten sterven. En ja, bij een eerste leesbeurt zo’n 20 jaar geleden wist ik al niet wie Harvey Dent was en wat Superman (die hier wordt opgevoerd als een marionet van de Amerikaanse president) in het boek deed.

Je moet er in ieder geval ook je aandacht bij houden, want Frank Miller slaagt er wel in om mooi heen en weer te switchen tussen de verschillende verhaallijnen, tv-journalen en de op het eerste zicht niet zo belangrijke politieke info.

Sommigen van De Stripclub stoorden zich dan ook aan de overload aan tekst en de propvolle lay-out, maar dat was nu wel iets typisch bij dat soort strips van de jaren 80. Het was in ieder geval samen met Year One (ook van Frank Miller) de belangrijkste strip in de Batman-reeks omdat het die in 1986 een nieuw elan gaf. Daarnaast was het (ook al volgens één van de leden van De Stripclub) de eerste keer in een superhelden-strip dat er uit de eerste persoon gesproken werd, wat nu zowat de regel is in het genre.

Randopmerkingen waren er dan nog waarom een vijftigplusser nu absoluut een wicht van 13 jaar als sidekick kiest en dat er in 2001 een minder geslaagd vervolg ‘The Dark Knight Strikes Again’ kwam dat binnenkort nog een tweede vervolg krijgt waar Brian Azzarello aan zal meeschrijven.

Soit, volgende keer komt Ghost World van Daniël Clowes, een andere Amerikaanse grootheid, aan bod.

Bruno Willaert, deelnemer Stripclub

Lees ook een vorige bespreking van ‘De Stripclub’

 

Gelezen/bekeken: Batman – The Dark Knight Returns

Laurens De Keyzer (1947-2016) overleden

laurensdekeyzersafscheidnemenJournalist en auteur Laurens De Keyzer is gisteren op 68-jarige leeftijd overleden in een Gents ziekenhuis.
De Keyzer was musicoloog van opleiding en begon zijn journalistieke carrière als recensent klassieke muziek en opera bij de Gazet van Antwerpen. Vanaf 1975 werkte hij voor De Gentenaar,  13 jaar later stapte hij over naar Het Nieuwsblad en in 1992 begon hij te schrijven voor het wekelijks magazine van De Standaard, waar hij later een column ‘De kleren van De Keyzer’ zou krijgen.
Hij maakte paginagrote verhalende interviews en reportages en werkte onder andere samen met fotograaf Michiel Heyndrickx, met wie hij het boek Over Gent zou publiceren. De Keyzer was ook bevriend met Jan Hoet en dat resulteerde  in 2 boeken over de flamboyante museumdirecteur: Jan Hoet : LXV en In de wereld van Jan Hoet. Zijn bekendste publicatie, die hij samen met Bob Coolsaet maakte, was ongetwijfeld Het penseel van de liefde waarin hij de befaamde uroloog interviewde. Als veelzijdig journalist, met een zeer breed interesseveld, schreef De Keyzer immers niet alleen over cultuur, maar over zeer uiteenlopende onderwerpen. Hij publiceerde dan ook meer dan 20 boeken, zowel non-fictie als fictie, over heel diverse thema’s: godsdienst, psychologie, liefde, rouwprocessen, kunst, monumenten, muziek, plastische chirurgie …  teveel om allemaal stuk per stuk te overlopen. Zijn boeken staan bijgevolg her en der verspreid in de bibliotheek, maar we hebben ze momenteel verzameld op een stand in de themazaal van Bib Zuid.

Laurens De Keyzer (1947-2016) overleden

Library sessions: Joni Sheila (za. 09/04)

20160315_DO_Joni Sheila

De Gentse singer-songwriter Joni Sheila is de muzikale gast van de library sessions op zaterdag 9 april 2016 in de Afdeling Muziek en Film van bib Zuid. Het concert is gepland van 15 tot 16 uur en de toegang is gratis.

Wie is Joni Sheila?
Joni Sheila is genoemd naar Joni Mitchell. Ze voelde zich altijd een buitenbeentje en werd op school gepest omdat ze er anders uitzag: ze is van half Filipijnse en half Belgische afkomst. Ze was een gemakkelijk doelwit voor haar kwelgeesten omdat ze niet voor haarzelf durfde opkomen.
Muziek werd haar toevluchtsoord: ze zat in haar eigen wereld als ze naar muziek kon luisteren. Ze had bewondering voor de muziekmakers, vooral voor de jongens met een gitaar die bovendien veel aandacht kregen van de meisjes. Joni vroeg zich af of het omgekeerd ook zou werken. Wat als zij gitaar leerde spelen, zou ze dan aandacht van jongens krijgen of tenminste mensen ontmoeten, nieuwe vrienden maken?
Sheila leerde zichzelf gitaar spelen en begon haar eerste liedjes te schrijven. In het begin was ze verlegen en schuchter. Door muziek te spelen bloeide ze open: ze ziet er nog uit als een onschuldig poppemieke maar staat ze op het podium met tonnen lef.

Waar haalt ze haar inspiratie?
Joni kijkt enorm op naar KT Tunstall en noemt haar een vrouw met ballen, die haar inspireerde om muziek te beginnen spelen. Haar muzieksmaak is heel uiteenlopend. Ze is opgegroeid met R&B en hiphop maar luisterde tegelijkertijd ook naar rock, gaande van Alicia Keys naar Radiohead tot Nine Inch Nails.

De straat is de beste school voor haar geweest. Joni is blij dat ze weet hoe ze een show kan brengen in de straat, wanneer niemand zoiets verwacht. Ze heeft als straatmuzikant geleerd met mensen om te gaan, hoe ze hen kan bereiken en raken.
Ze heeft dat op een grotere schaal toegepast toen ze haar debuutalbum Change wou opnemen en via een crowdfunding campagne om hulp vroeg aan haar fans, familie en vrienden. Haar project lukte en daardoor werd ze uitgenodigd naar Wenen om een TEDx talk te brengen over haar ervaringen.

Toekomstplannen?
Joni Sheila heeft geen te volgen masterplan opgesteld. Ze probeerde vroeger via de klassieke manier hoger op de muzikale ladder te komen maar daar heeft ze het in Vlaanderen helemaal mee gehad. Ze reist nu de wereld rond en speelt op straat, in clubs en cafés. Ze blijft gewoon gaan en ziet wel waar ze terecht komt. Ze vindt dat door alleen te reizen je jezelf leert kennen en je ook veel mensen ontmoet. Het is verrijkend en ze heeft meer geleerd ‘on the road’ dan op de schoolbanken.
Volgende week reist ze naar Dublin, deze zomer trekt ze door Noord-Europa, tegen Kerstmis wil ze in Australië zitten en tussendoor misschien een beetje Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

The Art of Asking van Amanda Palmer is voor Joni het boek dat de meeste indruk heeft nagelaten. Palmer is ooit begonnen als levend standbeeld op straat terwijl ze het ook met haar band probeerde te maken. Het platencontract dat ze aangeboden kreeg was van korte duur en dus heeft ze zichzelf vrijgevochten en met behulp van haar fans, vrienden en familie haar volgende muzikaal project kunnen verwezenlijken. Vandaag is ze volledig onafhankelijk, volledig gesteund door haar achterban. Niet onverwacht een inspirerend verhaal voor Joni Sheila.

Luister naar het verhaal van Joni Sheila, bezoek de website en volg haar op Facebook.

Philippe Paelinck, Afdeling Muziek en Film

Library sessions: Joni Sheila (za. 09/04)