Maarten Doorman in de Paarse Zetel (do.28/11)


DoormanVoor de laatste najaarsaflevering van de Paarse Zetel is Maarten Doorman te gast – filosoof, essayist, criticus en dichter. Dit jaar verscheen van hem Je kunt bellen, een bundel gedichten waarin vooral vervreemding doorklinkt. De moderne mens, overstelpt met mails en het gerinkel van smartphones blijft verlaten achter.

Vervreemding en de daarmee gepaard gaande drang naar het natuurlijke en het echte vormen ook de leidraad in het filosofische essay Rousseau en ik (2012) dat als ondertitel meekreeg ‘de erfzonde van de authenticiteit’.
Daarin stelt Doorman dat met Rousseau het ‘ik’ in het westerse denken een ware gedaanteverwisseling heeft ondergaan. Is het ‘ik’ van Descartes een denkend subject, bij Rousseau is het een voelend wezen geworden dat een centrale plaats inneemt.

Les Confessions opent met de zin:
‘Je forme une entreprise qui n’eut jamais d’exemple, et dont l’exécution n’aura point d’imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature ; et cet homme, ce sera moi.’
‘Dans toute la vérité de la nature …’, een streven naar het natuurlijke dat volgens Doorman nu nog ons dagelijkse leven beheerst en dat – net zoals bij Rousseau – ook in ons leven tot vele paradoxen leidt:
‘Ik zie het terug in het onderwijs, het idee dat het kind zichzelf moet ontplooien en niet lastig gevallen worden met regels, uit het hoofd leren…
Ik zie het in de politiek… In plaats van inhoudelijke meningsverschillen staat nu de geloofwaardigheid van politici op de voorgrond; de vraag of ze ‘deugen’ en of wij ons wel ‘echt door hen vertegenwoordigd voelen’…’
Ook zijn er de realityshows op TV, de voorgewende ‘spontaniteit’ op Facebook, de ware liefde in liedjes en films, en onze voeding die ‘echt, eerlijk, origineel en puur’ moet zijn. Alles in het idee dat het vroeger zoveel beter was.

Een mogelijk alternatief voor die nostalgische authenticiteitsdrang ziet Doorman in de vooruitgangsidee. ‘Vooruitgang betekent namelijk niet alleen ontwikkeling of een voortschrijdend proces, het is ontwikkeling in wenselijke richting’ …
Ook bij Rousseau is het verlangen naar het natuurlijke niet louter nostalgie maar meer een toekomstideaal.
‘…vooruitgang, als combinatie van traditie en kwaliteit, zou best eens een uitweg kunnen zijn uit de valkuilen die het verlangen naar authenticiteit met zich meebrengt. Natuurlijk klopt er weinig van de authentieke indruk die iedereen op Facebook probeert te wekken, maar is het probleem hier niet eerder dat de traditie van sociale omgangsvormen uit het oog is verloren… ?’

In Bibliotheek Zuid op de 2de verdieping staat momenteel een themastand over Maarten Doorman en Jean-Jacques Rousseau.

De toegang tot de Paarse Zetel is gratis, er is geen reservering mogelijk.
Het interview start om 12u30. De deuren gaan dicht zodra het interview gestart is.

Het programma voorjaar 2014 is in voorbereiding.
Noteer alvast de eerste Paarse Zetel, op Gedichtendag, donderdag 31 januari: een gesprek met Paul Demets.

(Her)beluister hier het interview met Oek de Jong.

Maarten Doorman in de Paarse Zetel (do.28/11)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s